Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helse Sør-Øst RHF søker ny hjemmelshaver til 100 % avtalehjemmel innen fagområdet øre-nese-halssykdommer lokalisert til Ringerike med utekontor i Nesbyen

Offentlig forvaltning

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Kvalifikasjoner:

Søkeren må ha

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten ØNH-sykdommer
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten

Søkeren bør ha

 • Bred poliklinisk erfaring
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen
 • Erfaring fra audiologi og allergologi

Personlige egenskaper:

Søkeren må ha

 • God motivasjon for avtalepraksis
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.
 • Gode samarbeidsevner

Søkeren bør ha

 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra avtalepraksis
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig
 • Evne til å rette seg etter veiledning
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og
  vertikalt

Vi tilbyr:

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»