Ledig stilling

Elverum kommune

Helse og sosialfaglig personell

Offentlig forvaltning

Elverum kommune bygger opp et nytt tiltak innen rus og psykisk helse-feltet. Ønsker du å være en del av et kompetent og spennende arbeidsmiljø og i tillegg har kompetanse og erfaring fra psykosefeltet, kan det være deg vi ser etter. Du vil bli del av et team som jobber målrettet utfra faglige retningslinjer og god praksis for å bidra til en bedre hverdag og bedre livskvalitet for bruker.  Vi ønsker å ha et spesielt fokus på recovery-tankegangen og ønsker ansatte som kan jobbe ut fra det.

Det nye tiltaket skal bemannes med 11 deltidsstillinger i størrelse fra 21% og opp til 81%. De minste stillingene er helgestillinger og kan passe for studenter, mens de større er tiltenkt personer med fullført utdanning innen  helse/sosial/ psykologisk / pedagogisk retning. Stillingene er for tiden stillinger i todelt turnus, arbeid dag/kveld og hver tredje helg. I tillegg til disse stillingene ansettes det egne nattevakter og en fagkoordinator for tiltaket. 

Avdeling for  Rus og psykisk helse er underlagt sektor for Pleie og omsorg i Elverum kommune. I tillegg til hjemmetjeneste som er stasjonert på Øvre Sandbakken, består avdelingen av poliklinikk, Leiret bofellesskap og Annekset som er et værested for mennesker med ruslidelse. 

Elverum kommune har et verdigrunnlag som bygger på åpenhet, ærlighet og respekt. Det kreves høy etisk standard. Tjenesten skal yte hjelp etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjeneste til brukere med nedsatt funksjonsevne som følge av psykisk lidelse og/eller rusproblematikk. 


 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen helse/sosial/ psykologisk / pedagogisk retning
 • Erfaring fra psykisk helse -feltet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Bestått kurs i medikamenthåndtering, eller vilje til å ta kurset rett etter oppstart i stillingen
 • Kurs i konflikthåndtering er ønskelig
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Trygg på deg selv
 • Tydelig og klar
 • Pålitelig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover og avtaler
 • Offentlig pensjonsordning 
 • Variert arbeid i et positivt miljø
 • Elverum kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid
 • Det tas forbehold om interne omrokkeringer på grunn av attføringsarbeid eller overtallighet