• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.05.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3679514
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Helgstillinger ved enhet sykehjem

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

BERGHEIM BO OG AKTIVITETSSENTER.

Vi søker etter sykepleiere sykepleie studenter og helsefagarbeidere til faste helg stillinger ved våre langtidsavdelinger, bestående av små bogrupper som er tilrettelagt for personer med demens.

Våren 2019 åpnet Halden kommune et nytt og innovativt sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter. På Bergheim bo og aktivitetssenter bor det 96 pasienter fordelt på 4 avdelinger, med 24 plasser i hver avdeling der hver avdeling er igjen er delt i 3 små boenheter.

Eldreomsorgen er i endring – det må vi og være. 1 januar 2020 startet vi på Bergheim prosjektet «Et godt hverdagsliv», i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Høyskolen i Østfold. Prosjektet skal gå over 2 år. Vi ønsker at vår faglige plattform i arbeidet skal baseres på personsentrert omsorg. Avdelingen skal jobbe aktivt med miljøtiltak som kan bidra til å gi beboerne den gode følelsen - gjennom annerkjennelse, respekt og tillit.

Det er viktig for oss å kunne se personer med demens bak sykdommen, kjenne livshistorien og være med på å skape trygghet i relasjoner. Etiske refleksjonsgrupper på avdelingene vil bli innført og det jobbes aktivt med fagutvikling innen demensfaget.

Bergheim bo- og aktivitetssenter har tatt i bruk ny velferdsteknologi for å sikre beboerne trygge og frie omgivelser. Vi ønsker å være et «åpent hus» som preges av aktiviteter. Vi har mange frivillige som bidrar, både til enkeltindivider og med ulike gruppetilbud. Her skal de få leve sitt gode hverdagsliv og tjenesten skal bygge opp under dette. Vi ønsker å tenke nytt i forhold til pårørendeinvolvering og frivillighet – disse skal inkluderes som en viktig ressurs for senteret.

Vi søker deg som har et genuint ønske om å bidra til en trygg og god hverdag for målgruppen vår, personer med demens og kognitiv svikt og eldre somatisk syke.

Vi har startet opp et nytt konsept, dette vil kreve innsats og nytenkning fra alle. Vi trenger deg som ser dette som en sjelden mulighet til å få være med på noe nytt. Her trenger vi din kompetanse og erfaring i kombinasjon med vilje til nytenkning og kreativitet. Du må være villig til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Du må være innstilt på endring og ha en stor motivasjon for å lete etter nye, gode løsninger i team sammen med dine kollegaer og din leder.

Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

Vi har flere ledige helg stillinger med arbeid dag/kveld 2 hver eller 3 hver helg

Stilling størrelse mellom 20-30 %

Kvalifikasjoner:

- Autorisert sykepleier, sykepleie studenter og helsefagarbeider

- Erfaring og/eller videreutdanning innen eldreomsorg/demens er ønskelig

- Beherske norsk svært godt, muntlig og skriftlig

Vi vil vektlegge personlig egenskaper som:

- Faglig fokus og vilje til etisk refleksjon

- Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og vilje til tverrfaglig samhandling

- Evnen til å motivere, begeistre og være nytenkende

- Se viktighet av å bidra og ivareta et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby deg:

- Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer

- En engasjert leder som støtter og inspirerer

- Kompetanseheving

- Gode lønnsbetingelse som sykepleier (kr. 10 000 over tariff).

- Samt kompensasjon for ekstra utdannelse

- Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning KLP.

- Kommunen har bedriftsavtale med treningssenter som ansatte kan benytte seg av.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Godkjent politiattest må leveres før oppstart i stilling.

Lønn i hht lov og avtaleverk

 Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist 1 mai 2021

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  01.05.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3679514
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune