Detaljer

 • Søknadsfrist
  15.10.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helse og omsorg
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  5
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Videregående skole
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  546695

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helgstillinger i hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien

Vi har ledig helgstillinger i hjemmesykepleien, med arbeid hver 2. eller 3. helg.

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy.

Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter!

Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, prosjekt med virtuell korttidsavdeling og har hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til enheten.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Yte bistand etter vedtak til hjemmeboende personer, hovedsakelig stell, pleie og legemiddelhåndtering og praktisk bistand. Arbeidet dokumenteres i Gerica via LMP.

Kvalifikasjoner og utdanning

- Fortrinnsvis fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innen

relevante fagområder som geriatri, psykiatri, demens. Studenter på helsefaglige utdanninger, eller andre med erfaring

fra/ interesse for eldreomsorg kan også vurderes.

- Gode norskkunnskaper

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Sertifikat på bil er påkrevet i stillingen.

 Personlige egenskaper

- Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

- Gode samarbeidsevner

- Høy grad av fleksibilitet

- Høy grad av stabilitet og kontinuitet

- Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet

 Vi kan tilby:

Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.

Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og

aldri lenger enn en telefonsamtale unna.

Fokus kompetanseheving

Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid

Godt arbeidsmiljø

Trivelige kollegaer

Lønn iflg tariffavtale

Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og

aldri lenger enn en telefonsamtale unna?

Da ønsker vi deg som kollega i hjemmesykepleien!

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Anita Nyseth Fagerlie, avdelingsleder, mobil: 93243234, anita.fagerlie@halden.kommune.no

Klara Sofia Friberg, Avdelingsleder, mobil: 95255445, klarasofia.friberg@halden.kommune.no

Synnøve Myrvang, Avdelingsleder, mobil: 95255446, synnove.myrvang@halden.kommune.no

Kari-Beate Engen Gulbrandsen, Avdelingsleder, mobil: 95255447, Kari.Beate.engen.Gulbrandsen@halden.kommune.no


: