Detaljer


Helgevikarer / ringevikarer

Ramsvigtunet består i dag av sykehjem med 27 pasienter fordelt på 2 grupper, et bofellesskap med 25 boenheter, et dagsenter  og en bydelskafe.
Det planlegges et nybygg  med 30 sykehjemsplasser som skal stå ferdig i 2022/2023. Dette er første byggetrinn og det planlegges for videre utbygging. Det er spennende tider ved Ramsvigtunet.


Søknadene blir behandlet fortløpende.
Søknadspapirene returneres ikke.

Kvalifikasjoner
 • Sykepleierstudent 
 • Vernepleierstudent 
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B1). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide og kommunisere med ulike mennesker
 • Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver
 • Godt humør
 • Har evne til å planlegge og organisere egen tid
 • Du tar initiativ og ser muligheter
Vi tilbyr
 • Jobb hver 3 helg
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Sykepleier / vernepleierstudenter: 1 års studenter: 323 900. Etter avsluttet 1. år : kr 346 000. Etter avsluttet 2. år: 368 400. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: kr 385 500, siste semester: 373.500.