Detaljer


Helgevikarer hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien, avdeling Hinna, har behov for flere pleiemedarbeidere som kan hjelpe oss i helgene og som tilkallingsvikar. Vi i hjemmesykepleien leverer tjenester hos mennesker som trenger hjelp, pleie og omsorg i ulike faser i livet. Oppgavene våre består i stor grad på å assistere brukerne til å ivareta seg selv slik at de kan bo hjemme lengst mulig. Avdelingen har et svært godt faglig og et aktivt sosialt miljø.

Jobben passer perfekt i kombinasjon med skole eller studier. I tillegg til helgearbeid er det mulighet for å jobbe i ukedager når det er behov og du vil bli prioritert til å jobbe i ferier dersom ønskelig. Sykepleiestudenter oppfordres til å søke. Stipend eller bonusavtale kan innvilges for sykepleiestudenter.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgavene består blant annet i:
 • Pleie og omsorgsoppgaver til våre brukere
 • I samarbeid med fagpersonell sikre kvalitetssikker gjennomføring og oppfølging av tiltak som er bestemt i tråd med vedtak.
 • Dokumentere i elektronisk journal.
 • Håndtere legemidler etter gitt fullmakt.
Kvalifikasjoner
 • Vi oppfordrer spesielt sykepleie-/vernepleierstudenter og andre studenter med erfaring og interesse for fagfeltet om å søke.
 • Erfaring fra pleie og omsorg er ønskelig, men ikke en forutsetning.
 • Du må ha førerkort til personbil
 • Du må være fylt 18 år
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Engasjert og opptatt av faglig utvikling
 • Positiv og initiativrik
 • Samarbeidsorientert og tilpasningsdyktig
Vi tilbyr
 • En sosial og inspirerende jobb i møte med våre brukere
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Opplæring for nyansatte og veiledning etter behov
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • •Gode bonusordninger for sykepleiestudenter
 • •Sykepleier /vernepleierstudent : Stillingskode 601403 / 601405; kr 323 900 - 385 500 avhengig av hvor langt i studiet du har kommet.
 • •Student helse- og sosialfag: Stillingskode 601406; kr 301 500 - 362 900 avhengig av hvor langt i studiet du har kommet i studiet
 • •Helsefagarbeider: Stillingskode 707603; kr 350 800 - 430 000 etter ansiennitet .
 • •Pleiemedarbeider: Stillingskode 658300; kr 301 500 - 405 100 etter ansiennitet.