Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helgevakter/ringevikar

Er du en tålmodig, robust og trygg person som liker å jobbe med mennesker? Da trenger vi deg på Faatunet bofellesskap.
Faatunet bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 10 boenheter. Her vil du være med å gi individuelt tilpassede tjenester til beboerne. Bofellesskapet er lokalisert på Judaberg, Finnøy, i flotte omgivelser med nærhet til sentrum og flere turområder.
Vi har i dag behov for flere helgevakter/ringevikarer og ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra til fagutvikling og et godt arbeidsmiljø.
Faatunet bofellesskap er en del av Bo og aktivitet Nord som gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobbene vi gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende, og vi håper du vil være med på dette laget. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi følger opp, veileder og motiverer den enkelte beboer i hverdagen og gir dem tjenester som er individuelt tilpasset. Arbeidsoppgaver hos oss kan variere fra pleie og stell til huslige gjøremål som for eksempel matlaging og klesvask.
 • Vi tilrettelegger også for at den enkelte beboer har en meningsfull hverdag og får tilbud om aktiviteter som beboer liker.
 • Som medarbeider hos oss er det viktig å ivareta beboeres brukermedvirkning og selvbestemmelse.
 • Medarbeidere hos oss må dokumentere i journalsystemet CosDoc. 
 • Som medarbeider hos oss må du holde deg oppdatert på Teams og e-post.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter deg som er pleiemedarbeider, vernepleier, sykepleier, miljøterapeut, student eller helsefagarbeider.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2.
 • Det er ikke et krav, men det er ønskelig at du har førerkort kl.B.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere. 
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse
 • Det er ikke et krav, men det er ønskelig at du har erfaring fra lignende arbeid.

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre.
 • Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs. 
 • Du må ha respekt for andre mennesker og være opptatt av likeverd
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har arbeidsglede og en god arbeidsmoral. Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
  Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.
 • God opplæring ut fra metode og rammeverk i tillegg til oppfølging.
 • Et arbeidsmiljø med mangfold av kompetanse og erfaring
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 

 

Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem avtale i samarbeid med Kolumbus
LØNNS- OG STILLINGSOVERSIKT  
658300 Pleiemedarbeider årslønn etter tariff
751700 Fagarbeider årslønn etter tariff
751703 Barne- og ungdomsarbeider årslønn etter tariff
707600 Hjelpepleier årslønn etter tariff
751706 Omsorgsarbeider årslønn etter tariff
707603 Helsefagarbeider årslønn  etter tariff
601403 Vernepleier/sykepleierstudent årslønn  etter tariff
601406 Student helse og sosialfag årslønn  etter tariff

645500 Vernepleier årslønn etter tariff

667500 Miljøterapeut årslønn etter tariff