Ledig stilling

Bergen kommune

Helgevakter i fast 30% stilling i  langvaktturnus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 24 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune. 

Lilletveitveien bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester for 8 psykisk utviklingshemmede voksne og ungdom fra alder 19 til 50 med omfattende hjelpebehov. De fleste disponerer bil, de liker å reise på turer med personalet. Bofelleskapet ligger idyllisk til parallelt ved Elvenesveien på Nesttun.

Vi har nå ledig faste stillinger i 30%.

Alle er i langvaktturnus med arbeid fredag, lørdag og søndag hver 3.helg

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i daglige arbeidsoppgaver på arbeidsted
 • Motivere og delta i aktiviteter med enkeltbrukere og i gruppe.
 • Gjennomføre vedtak etter lov om helse- og omsorgstjenester kap. 9
 • Opprettholde struktur og forutsigbarhet for beboer
 • Målrettet skadeforebyggende arbeid
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med helsefaglig utdanning
 • Personlig egnethet vektlegges høyt
 • Ønskelig med erfaring fra brukergruppen
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk
 • Ønskelig med førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Lojal overfor beslutninger
 • Engasjement og interesse for brukergruppen
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Teamarbeid
 • Godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA) -bedrift
 • Lønn i henhold til  utdanning og godkjent ansiennitet