Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgevakter/ekstravakter

Worsegården bofellesskap ligger sentralt på Eiganes og er et bofellesskap for 8 voksne personer med psykisk utviklingshemming og med ulike funksjonsnivå. Nå har vi behov for flere engasjerte helgevakter, sommervikarer og for deg som bare kan jobbe ekstra når det passer. Kanskje du og ønsker å jobbe på natt? 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak, Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape mestringsopplevelser . Vi har en meningsfull jobb hvor  det handler om trivsel og glede, et liv med mening.

I Bo og aktivitet Nord skal vi ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.


Arbeidsoppgaver:

Som ansatt hos oss skal du sammen med beboere gjennomføre de daglige gjøremålene. 

Arbeide målrettet hos oss med den enkelte beboer og ivareta den enkelte brukers rettsikkerhet.

Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. 

Aktivering/motivering , sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.

Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboernes leiligheter.

Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.

 


Kvalifikasjoner:

Studenter innen helse og sosialfaglig utdanning (vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog) oppfordres til å søke. 

Helsefagarbeider  eller barne og ungdomsarbeider.

Ufaglært med relevant erfaring kan bli vurdert.

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende minimum B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi ønsker deg som ønsker å gjøre "det lille ekstra" for våre beboere.

Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.

Det er en fordel at du har erfaring innen lignende arbeid.

Personlige egenskaper:

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 

Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og at vi hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.

Har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

Er synlig, tydelig og motiverende overfor beboerne i hverdagen.

Forstår verdien av av gode relasjoner  med beboerne og betydningen av god brukermedvirkning i praksis.

Er åpen for læring , råd og veiledning  og bidrar aktivt med konstruktive innspill

Engasjerer deg lett med å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

Er selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette og akutte hendelser.

Har interesser for brukergruppen.

Er glad i friluftsliv og kulturopplevelser

 

Vi tilbyr:

Vi har gode forsikrings og pensjonsordninger.

Hjem - jobb -hjem ordning

Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.

Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.

Lønn etter ansiennitet og utdanning.

Student helse og sosialfag stillingskode: 6014061.  avsluttet 1.år 341 900kr, 2.år avsluttet  358 500kr, siste semester 375 300kr.

Sykepleier/vernepleier student, stillingskode 601403/601405: 336300kr, etter avsluttet 1.år 358400 kr. Etter avsluttet 2. år 380800 kr. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon 397900kr.

Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene 707600/751706/7077603 årslønn fra 363700kr  - 446000 etter ansiennitet.

Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn 312900 - 419400kr etter ansiennitet.

Miljøterapeut 667500: 423 500 - 523 100kr etter ansiennitet.

Vennligst oppgi om du ønsker å søke på fast helgestilling eller bare ønsker å være ekstravakt/sommervikar. Turnusen skal endres i vår så det kan bli små justeringer i stillingsprosenten.

Stillingsstørrelse 21.13%, 17,81%, 18,19% og 12,9%. etter ønske. Sommervikar stillingene kan diskuteres i stillingsstørrelse.