Helgevakt

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Madla, Sunde, Tasta, Eiganes, Finnøy og Rennesøy.

Det er til sammen 14 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 600 ansatte.

I Bo og Aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en ferievikarer i Rektor Olden bofellesskap nr. 9 som er lokalisert på Madla.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening. 

Bofellesskapene Rektor Olden nr. 9 og 13 er en døgnbemannede omsorgsboliger som består av 12  boenheter totalt. Bofellesskapene gir tjenester til beboere med kognitiv svikt. Bofellesskapene er lokalisert i flotte omgivelser med nærhet til flere turområder. Bofellesskapene gir tjenester som er tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og forutsetninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre miljøarbeid i henhold til tiltaksplaner.
 • Bistå beboer med vanlig husarbeid og alle dagliglivets gjøremål.
 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet.
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, at de får en meningsfylt og aktiv hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.

Vi ønsker deg som har erfaring og interesse for arbeid med mennesker med kognitiv svikt.

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du må være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker.

Vi søker deg som trives med å arbeide i team, men som også gjerne arbeider selvstendig.

Du må kunne arbeide systematisk og kunne se hva som må gjøres til enhver tid, for å nå de mål som er satt.

Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.

Du har en god arbeidsmoral,  det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.

Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.

Du må være glad i ulike aktiviteter og kunne tilrettelegge for aktivitet.

For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.

Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.

Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.


Personlige egenskaper og erfaringer vektlegges.  

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet.
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.
 • God opplæring og oppfølging, derav fadderordning, nyansatt kurs.
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder kurs som f.eks TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.
 • I bofellesskapene har vi  gode, tverrfaglig fagmiljø.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

 

 • Lønn

           Pleiemedarbeider: 301.500 - 405.100 etter ansiennitet

           Student verne/sykepleie: 1 års student 323.900, 1 år avsluttet 346.200, 2 år avsluttet 368.400,                 siste semester 385.500

           Student helse og sosialfag: Avsluttet 1 år 329.500, avsluttet 2 år 346.100 siste semester 363.900.