• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5145, FYLLINGSDALEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715263
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Helgestillinger Vestlundbakken og Vestlundveien Bofellesskap

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med 322 årsverk fordelt på 23 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform.

Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape et godt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere . Vi arbeider tverrfaglig og på tvers av tjenestestedene. Vestlundveien og Vestlundbakken ligger sentralt i Fyllingsdalen i samme bygg.

Vi har nå ledig helgestillinger fast og vikariat på hver 3 og hver 4 helg. Du vil få gode muligheter til faglig utvikling både innen miljøterapi og innen somatisk helse. Du kan gjerne være student innen helsefag og du har et ønske om å arbeide i stilling over noen år. De fleste helgeansatte arbeider også som vikar hos oss. Alle med interesse for brukergruppen og har  mellommenneskelige egenskaper er velkommen til å søke stilling.

Bofellesskapet har gjennom prosjekter stort fokus på terapeutisk kommunikasjon/samhandling, musikk som arbeidsverktøy, sansestimulering og ernæring/fysisk aktivitet. Vi arbeider målrettet med faget og fokusområder. Vårt hovedmål er å gi innhold i livet til beboere gjennom faglig dyktige medarbeidere. Våre unike beboere har derfor aktiviteter enten i fellesskap eller individuelt. Bofellesskapet er kjent for engasjerte medarbeidere med god kompetanse og som er gode på å ta vare på hverandre. Vi er tverrfaglig sammensatt av fagarbeidere, pedagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og vernepleiere. Bofellesskapet er lokalisert på Laksevåg med gangavstand til Laksevåg senter og gode bussforbindelser. Tiltredelse etter avtale og fremvist gyldig politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Være aktiv i miljøarbeid og aktivisering av beboere
 • Oppfølging i forhold til Helse og omsorgstjenestelovens Kap 9
 • Oppfølging i forhold til Pasient og brukerettighetslovens kap 4A
 • Bistå tjenestemottaker i dagliglivets gjøremål
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder
 • Samarbeid med andre helsetjenester, arbeidsted og dagsenter

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen helse - og sosialfag oppfordres til å søke
 • Kjennskap til og erfaring fra mennesker med ulike sammensatte behov
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått
  B2 norsk språkprøve på mellomnivå.
 • Arbeidets art stiller krav til god fysisk og psykisk helse
 • Politiattest fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst
 • Du er engasjert i brukergruppen, tar initiativ og gjennomfører aktiviteter
 • Du har evne til å se oppgaver og finne løsninger i samarbeid med andre
 • Du har gode samarbeidsevner både med brukere og kollegaer
 • Du har evne til fleksibilitet og finner løsninger
 • Du har evne å kommunisere konstruktivt 
 • Du kan arbeide selvstendig og i team
 • Du har evne til å ta til deg ny kunnskap og lære av andre
 • Du er reflektert over egne verdier i møte med mennesker som har et behov for din hjelp

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende arbeid med faglig dyktige medarbeidere
 • God opplæring
 • Lønn som assistent etter lokale lønnsbestemmelser
 • Årsplan som du selv medvirker i
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Gode kollegaer og inkluderende arbeidsmiljø som tar vare på hverandre
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5145, FYLLINGSDALEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4715263
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune