Ledig stilling

Lillehammer kommune

Helgestillinger ved Skurva bofelleskap

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester
Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger.  Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.
Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Vi har nå behov for faste helge stillinger på Skurva bofelleskap. Skurva bofellesskap ble opprettet i 2008 og har 10 leiligheter for beboere med ulike utfordringer. 

Det er også veldig viktig at du som søker hos, kan jobbe  som vikar på tilkalling, gjennom sommeren og i andre ferier/ høytider gjennom året.  

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er interessert i en spennende og utfordrende deltidsjobb ved siden av studier og som er interessert i å jobbe med mennesker og bidra til at de får en så best mulig hverdag som mulig. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med brukergruppen, aktuelle lovverk og målrettet miljøarbeid. Men opplæring vil bli gitt. Gode norskkunnskaper kreves, minimum nivå B2.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, du må være fleksibel og ha gode kommunikasjonsferdigheter. Våre beboere har store sammensatte behov og trenger deg som har gode observasjonsevner, du klarer å holde hodet kaldt i krevende situasjoner og er ansvarsbevisst. Vi forventer at du er strukturert, målrettet og lojal mot arbeidet. Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr:

Stillingen er plassert i h.h.t tariff avhengig av ansiennitet. Ansettelser skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor. Gode pensjonsordninger. 

Gyldig politiattest må fremlegges hvis du får tilbud om stilling.