Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Helgestillinger Tønsbergregion legevakt-Sykepleiere, sykepleiestudenter og helsesekretærer

Offentlig forvaltning

Tønsbergregion legevakt søker etter sykepleiere/helsesekretærer og sykepleiestudenter til spennende helgestillinger. 4x 16-20% fast stilling. 2. eller 3.hver helg. Natt, todelt eller tredelt turnus. Vil være mulighet for å søke på ledige vakter. Det er en jobb som kan passe ved siden av annet arbeid.


Tønsbergregionen legevakt dekker Færder, Holmestrand og Tønsberg kommuner, og har et opptaksområde på ca. 100.000 innbyggere. Tønsberg kommune er vertskommune. Tønsbergregionen legevakt holder til i moderne lokaler i Kjelle helsepark i Tønsberg. Legevakten er ett døgndrevet tjenestetilbud, som dekker den akuttmedisinske beredskapen og øyeblikkelig helsehjelp både dag, kveld, natt, helg og helligdager. Vi har ett tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Legevakta er samlokalisert med Tønsberg kommunale fastlegekontor og Øyeblikkelig hjelp døgnplasser.
Tønsbergregion legevakt er organisert med en tjenesteleder, overlege, og god bemanning av sykepleiere, vaktleger og annet helsepersonell. Legevaktbilen er betjent av lege og ambulansearbeider, og kjører ut på sykebesøk og akutte oppdrag.
Arbeidsoppgavene vil variere noe etter kvalifikasjoner og kompetanse. Å jobbe på legevakt er en givende og spennende oppgave. Oppgaver kan være å foreta medisinskfaglige vurderinger, prioritere og iverksette tiltak, og å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende.
Helsesekretærer og sykepleiestudenter har varierte oppgaver som mottak av pasienter, måling av vitalia, laboratoriearbeid, vurderinger, prioriteringer og iverksetting av tiltak.
Vi har fått flere ledige helgestillinger. Vi er ute etter deg som ikke er redd for utfordringer, men som heller motiveres av en arbeidshverdag hvor ingen dager er like. Du bidrar inn i arbeidsgruppa med positiv holdning og godt humør, er faglig oppdatert, du deler din kompetanse, men er samtidig nysgjerrig etter å lære av andre. Legevakta samarbeider tett med byens fastleger, AMK-sentralen og øvrige nødetater.

Er du opptatt av fag- og kvalitet, samt å ha evne til å se løsninger framfor begrensninger i møte med ulike utfordringer i hverdagen? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Arbeidsoppgaver legevakt:

 • Mottak av pasienter, triage, prøvetaking, observasjon og behandling av pasienter
 • Veiledning og rådgiving av pasient og pårørende
 • Assistere lege
 • Pasientdokumentasjon
 • Triagere pasienter etter hastegrad
 • Sykepleiefaglige oppgaver
 • Medisinhåndtering
 • Forbedringsarbeid, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samhandle med eksterne aktører
 • Andre driftsmessige gjøremål

Arbeidsoppgaver blir tildelt i etter kvalifikasjoner, kompetanse og opplæring.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier, helsesekretær eller sykepleiestudent
 • Minimum 2 års klinisk erfaring vektlegges
 • Tilstrekkelig- og relevant klinisk erfaring
 • Du må være interessert i akuttmedisin og ha gode grunn kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Evne til å gjøre deg forstått.
 • Gode grunnleggende data- og teknologiske ferdigheter
 • Gode engelskferdigheter
 • Beherske digitale verktøy
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Tønsberg kommune sine verdier er åpen, oppriktig og profesjonell.. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.
 • Er positiv, løsningsorientert, initiativrik, kreativ og engasjert
 • Selvstendig, effektiv, strukturert og grundig i yrkesutøvelse
 • Opptatt av kvalitet
 • Ansvarsbevisst
 • God simultankapasitet og omstillingsevne
 • Har en tydelig bevissthet og er åpen rundt egne faglige styrker og begrensninger
 • Gode kommunikasjons-, samarbeids-, og samhandlingsevner og trives med teamarbeid
 • Har ett godt utviklet klinisk blikk
 • Stødig sykepleiefaglig vurderingsevne
 • Fleksibel, strukturert og samarbeidsvillig
 • Trives i et aktivt og hektisk arbeidsmiljø med legevaktens kompleksitet og uforutsigbarhet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og ett spennende fagområde
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseutvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • God opplæring og nødvendige kurs
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Årsturnus fra 2024
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

For stillingene gjelder:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns-og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Kommunal pensjonsordning
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.

Søkerliste med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.