• Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4961235
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 18.01.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Helgestillinger / tilkallingsvikarer / sommervikarer Nannestad sykehjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Nannestad sykehjem har ledig helgestillinger og behov for tilkallingsvikarer på korttidsavdeling,   langtidsavdeling og på avdeling for personer med demens.

Vi jobber med Proact, har palliasjonsgruppe, forflytningsgruppe og smitteverngruppe. Vi har god sykepleierdekning og legedekning ved sykehjemmet.

Nannestad sykehjem består av 4 enheter: en korttidsavdeling og 3 langtidsavdelinger, 1 av disse er avdeling for personer med demens.
Vi går en spennende tid i møte hvor vi tenker å spesialisere flere plasser på langtidsavdelingene og bygge opp tilbudet til personer med demens. Blant annet ved å etablere flere demensplasser og bygge et godt fagmiljø rundt disse brukerne.

Vi er organisert i samme virksomhet som Hjemmesykepleien og Hjemmehjelpstjenester, dagsenter, fysio- og ergoterapi, renhold med eget vaskeri og vi har eget kjøkken.

 


Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av beboere som innebærer observasjon, stell og pleie av beboere med ulike utfordringer.
 • Utarbeide og følge opp mål og tiltaksplaner i samarbeid med øvrig personalet på avdelingen.
 • Sørge for at beboerne blir behandlet med respekt og opplever trygghet.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Følge rutiner i avdeling og bidrar til faglig utviklings- og forbedringsarbeid. Delta i veiledning, informasjon til beboere, pårørende, kollegaer og studenter.
 • Bidra aktivt til godt arbeidsmiljø som er faglig forsvarlig, helsefremmende og inkluderende.
 • Lindrende behandling i livets sluttfase er noe vi har fokus på hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleierstudent eller helsefagarbeider med norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra eldreomsorgen kan veie opp for manglende utdanning.
 • Du er pådriver for faglig utviklingsarbeid og har evne til samarbeid og fleksibilitet, samt god på å bygge relasjoner.
 • Du er en person som evner å arbeide både selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse.
 • Grunnleggende datakunnskaper (vi bruker CosDoc som fagsystem).

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som har lyst å jobbe med eldre og som liker å jobbe i team. 
 • Du må være omsorgsfull, engasjert og tålmodig.
 • Du må like å jobbe selvstendig, og beholder gjerne roen i en hektisk hverdag.
 • Du vil være en god rollemodell ovenfor kollegaer og studenter.
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter.
 • Evne til å strukturere arbeidsoppgaver.
 • Være initiativrik og motivert for utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Ansvarsbevisst og pålitelig.
 • Det er en fordel om du kan jobbe i de mest hektiske ukene i sommer.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer og spennende dager! 
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsvilkår.
 • Muligheter for faglig, personlig utvikling og deltakelse i å utvikle gode helsetjenester i kommunen.
 • Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.
  Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 5-4 i helse- og omsorgstjenesteloven, fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Vitnemål/attester må vedlegges søknaden. Søkere blir vurdert på dokumentert kompetanse og erfaring.

Minst to referanser må oppgis.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

 

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  01.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2030, NANNESTAD
  NANNESTAD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4961235
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune
 • Oppdatert 18.01.2023