Ledig stilling

Røros kommune

Helgestillinger på ØBHVS og Gjøsvika sykehjem

 Blir du vår nye kollega på helg? Kort om stillingen

Vi har flere ledige helgestillinger på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem for helsefagarbeidere, men søkere med annen helse utdanning eller ufaglærte blir også vurdert. Arbeid er hver 3. helg.
Stillingstørrelse varierer fra 13,6 - 18 %

Oppgi i søknaden hvor du ønsker å søke.

Om oss

Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem.

ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med  boenheter til heldøgnsomsorg (HDO).

Gjøsvika sykehjem er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 5 åpne avdelinger med tilknytning til sansehage. Det bor 6 pasienter på hver avdeling.

ØBHVS og Gjøsvika sykehjem er spennende arbeidsplasser og har fokus på helhetlig pleie og pasientene i midtpunktet. Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg. Vi har 2-delt turnus og egne nattvakter.

I vår virksomhet jobber vi kontinuerlig med at du kan å øke din kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter flere dyktige medarbeidere.

Blir kjent med helse og omsorg tjenester i Røros kommune (se film)

 

Kvalifikasjoner
 • det er ønskelig med helsefaglig utdanning eller erfaring fra pleie og omsorg
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk eller svensk både muntlig og skriftlig
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere har et helhetlig ansvar for å ivareta pasientens individuelle og grunnleggende behov
 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • administrere legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon (helsefagarbeider)
 • andre oppgaver som tilhører avdelingen
Personlige egenskaper
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom eller geriatri
 • evne til å jobbe selvstendig og i team, evne til å ta initiativ og ansvar
 • fleksibel og glad i utfordringer
 • gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • internopplæring gjennom kompetanseteam
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Søknadsfrist: aktuelle søkere tar vi inn forløpende

Nærmere oppl.ysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingesledere

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter:
Stine M. Indseth, e-post: stine.indseth@roros.kommune.no eller tlf. 928 25 960
Bente Tellebon, e-post: bente.tellebon@roros.kommune.no eller tlf. 957 89 645

Gjøsvika sykehjem:
Sadmira Buljubasic, e-post: sadmira.buljubasic@roros.kommune.no eller tlf. 994 96 803
Lovise Kyllingstad, e-post: lovise.kyllingstad@roros.kommune.no eller tlf. 481 80 311

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

For å få tilgang til pasientjournal trenger du et gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.