Detaljer


Helgestillinger på 33,63% og 23,42% fast - Sørvald boliger

Sørvald boliger er en enhet som gir tjenester til 8 personer. Enheten er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.
 
Sørvald boliger består av to etasjer med 3 beboere i den ene etasjen, og 5 beboere i den andre. Tjenestemottagerne har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL Kap, 9. Enheten har 36 årsverk. Vi har høy andel ansatte med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Enheten jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. Aktuelle stillinger er helgestillinger med langvakter på 13 timer. 

Arbeidsoppgaver
 • Bistå brukere i daglige gjøremål
 • Dokumentere i fagsystem
 • Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
 • Gi bistand til ulike beboere på enheten
 • Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
 • Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • Delta på vergetreninger
Kvalifikasjoner
 • Helsefagarbeider/ assistent. Studenter oppfordres til å søke.  
 • Erfaring med målgruppen
 • God kjennskap til HOL kap.9
 • Førerkort klasse B, manuelt gir
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
 • Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Personlige egenskaper
 • Er positiv og har brukeren i fokus.
 • Takler stress, uforutsigbarhet og endring
 • Er fleksibel og løsningsorientert  
 • Har gode etiske holdninger
 • Personlig egnethet blir sterkt vektlagt 
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer
 • Engasjerte og positive medarbeidere
 • Et godt/unikt arbeidsmiljø
 • Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
 • En enhet med høyt faglig nivå
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag