Helgestillinger Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og Gjøsvika sykehjem

Røros kommune

Vi søker etter nye kollegaer på helg

 

Kort om stillingen

Vi har flere ledige helgestillinger for helsefagarbeidere, men søkere med annen helse utdanning eller ufaglærte blir også vurdert. Arbeid er hver 3. helg.
Stillingstørrelse varierer fra 13,6 - 18 %

Om oss

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem er en felles virksomhet i Røros kommune med hver sin hovedavdeling. ØBHVS er under utvikling og første del av bygget ble tatt i bruk i august 2020. ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser fordelt over langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med 23 boenheter til heldøgnsomsorg (HDO). Gjøsvika sykehjem er utformet spesielt med tanke på personer med diagnosen demens. Vi har fem skjermede avdelinger med seks enkeltrom.
Vi er en spennende arbeidsplass hvor pasientene er midtpunktet. Vi jobber kontinuerlig med å øke vår kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter flere dyktige medarbeidere. Avdelingen har grunnturnus med mulighet for bytte, samt arbeid hver tredje helg.

Kvalifikasjoner
 • det er ønskelig med helsefaglig utdanning, men ikke et krav
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid med pasienter med demenssykdom (Gjøsvika sykehjem)
 • det legges stor vekt på egnethet til og erfaring fra arbeid innen geriatri (ØBHVS)
 • ønskelig med erfaring fra pleie og omsorg
 • grunnleggende IT-kunnskaper
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • ønskelig med kjennskap til Gerica og GAT
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere har et helhetlig ansvar for å ivareta pasientens individuelle og grunnleggende behov
 • delta i utredning, pleie og behandling av den enkelte pasient i samarbeid med øvrig personell
 • administrere legemidler i henhold til legemiddeldelegasjon (helsefagarbeidere)
 • andre oppgaver som tilhører avdelingen
Personlige egenskaper
 • omsorgsfull og glad i mennesker
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • evne til å ta initiativ og ansvar
 • fleksibel og glad i utfordringer
 • gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby

 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: vi tar inn aktuelle søkere fortløpende

Nærmere oppl.ysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsledere:
Kristin Granhaug, e-post: kristin.granhaug@roros.kommune.no eller tlf. 92 26 19 47 (ØBHVS)
Stine M. Indseth, e-post: stine.indseth@roros.kommune.no eller tlf. 92 82 59 60 (Gjøsvika sykehjem)
Ruth Asphaug, e-post: ruth.asphaug@roros.kommune.no eller tlf. 94 80 15 98 (Gjøsvika sykehjem)

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser