Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helgestillinger og tilkallingsvikarer søkes til Psykiatrisk avdeling Blakstad

Offentlig forvaltning

Har du lyst på nye utfordringer og en jobb innen spesialisthelsetjenesten?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere til å jobbe helg, samt flere tilkallingsvikarer for å styrke vår avdeling. For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til alle seksjoner ved sykehuset. Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, kan du skrive dette i søknaden. Vi har i hovedsak tre fagområder: akutt, psykose/sikkerhet og alder. Behovet er stort i helger,  så det er en forutsetning at du kan jobbe helg når du søker. Vi starter med behandling av søknader før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.

Vi har egen introduksjonsdag for våre vikarer og helgestillinger for å sikre grunnleggende opplæring og gi våre ansatte en trygg og god start.

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Avdelingen består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud. Vår pasientgruppe er fra 18 år.

Mottak og akuttseksjonene våre mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Psykoseseksjonene våre tar imot pasienter med psykoselidelse, med funksjonsnedsettelse og med eller uten samtidig rusmisbruk (ROP). Seksjonene jobber etter en praksis hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et liv som er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av begrensinger lidelsen forårsaker.

Sikkerhetsseksjonen jobber målrettet med mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer. De arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud. Vi etterstreber å gi god behandling, bistår pasientene våre i styrking av livskvalitet samtidig som ivaretakelse av samfunnsvernet står i fokus.

De alderspsykiatriske seksjonene våre utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. De vanligste lidelsene vi utreder og behandler er depresjon, psykose, demens, delir og angst. 

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske tiltak i samråd med ansvarsvakt 
 • Bygge relasjoner til pasientene
 • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen
 • Praktiske arbeidsoppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier og vernepleier med norsk autorisasjon
 • Miljøterapeuter og helsefagarbeidere
 • Studenter i helsefaglig utdanningsløp
 • Politistudenter og studenter ved KRUS
 • Aldersgrense 21 år
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid

Personlige egenskaper:

 • Har respekt for hver enkelt pasient
 • Selvstendig, løsningsorientert og målrettet
 • Har god struktur og samtidig evne til å være fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Har evne til å ivareta og håndtere pasienter på en god måte, samt evner til å forebygge konflikter og aggresjon
 • Ønsker og evner å ta imot veiledning  
 • Godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø           

Vi tilbyr:

 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Introduksjonsdag og opplæringsdager på aktuell seksjon
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø