Detaljer


Helgestillinger i Nytt ROP-bofellesskap tilknyttet forskningssamarbeid med UiS

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å være i front av ny tjenesteutvikling!
Vi søker etter 8 helgestillinger i prosent fra 14 - 17%  som ønsker å bli del av et helt nytt bofellesskap for ROP-brukere med tilknyttet forskning og fokus på faglig utvikling og tjenesteutvikling.

Stavanger kommune har de siste 10 årene hatt stor oppmerksomhet på brukere med ROP-lidelser. For en del av disse er det krevende å finne tiltak som har positiv effekt. Dette gjelder ikke bare Stavanger, men alle kommuner og samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette vil Stavanger kommune i samarbeid med Universitetet i Stavanger gjennomføre forskning og utvikling som kan bidra til ny praksis for brukere med ROP-lidelser.

Basert på de beste erfaringene fra flere ROP-boliger etablerer vi nå et nytt bofellesskap. Boligen skal sikre et godt miljø for beboere og ansatte og har svært gode og moderne fasiliteter inne og ute.  I samarbeid med UiS vil det gjennomføres følgeforskning rundt brukergruppen.

Målet er å sikre gode livsvilkår, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet for beboerne.

Arbeidsoppgaver
Du skal planlegge og delta på aktiviteter med beboere. Det viktigste for oss er at beboerne våre skal oppleve en meningsfull hverdag gjennom mestring og aktivitet.
Det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert. 

Du skal fremme målrettet miljøarbeid og være tilgjengelig for våre beboere i miljøet.

Du skal jobbe Recovery-orientert, noe som innebærer at du skal støtte beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv

Du skal dokumentere i vårt journalsystem Cosdoc

Du skal arbeide ut i fra de mål, tiltak og prosedyrer som til en hver tid er gjeldende

Du skal samarbeide med andre instanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten og pårørende ved behov

 

Kvalifikasjoner

Fagbrev innen helse- og sosialfag, eller student sykepleie/vernepleie.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri.

Fordel med førerkort klasse B.   

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknad at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper

Du kan jobbe planmessig og målrettet.

Du tar initiativ og er proaktiv. 

Du har gode kommunikasjonsevner. Dine relasjonelle ferdigheter preges av at du innehar en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre.

Du evner å ta til deg nye kunnskap og veiledning og kan endre praksis.

Du evner å "tenke utenfor boksen" ift hvordan vi kan nærme oss ulike utfordringer på alternative måter.

Du er fleksibel. Utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg om nødvendig.

Du er synlig gjennom tilstedeværelse, nærhet og som rollemodell.

Pliktoppfyllende   

Vi vektlegger refleksjons- og læringsvilje 

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og lærerik utfordring i etableringen av et helt nytt bofellesskap.

Nye flotte lokaler med sentral beliggenhet.

Du vil ta del i fagutvikling i samarbeid med ulike fag- og forskningsmiljø. 

Du vil inngå i et tverrfaglig miljø i virksomheten.

Tilbud om kurs og kompetanseheving

Veiledning

Vi er pilotkommune i innføring av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk)

Gode velferdsordninger i kommunen 

Hjem-jobb-hjem ordning 

Lønn: 

707603: Helsefagarbeider 350 800 - 430 000

601403 Sykepleier student: 1. års student: kr 323 900. Etter avsluttet 1. år: kr 346 000. Etter avsluttet 2. år: kr 368 400. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: kr 385 500.

601405 Vernepleierstudent: 1. års student: kr 323 900. Etter avsluttet 1. år: kr 346 000. Etter avsluttet 2. år: kr 368 400. For studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen og fremlagt autorisasjon: kr 385 500.