Ledig stilling

Nordre Land kommune

Helgestillinger i Helse og Omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har fortsatt ledig flere faste helgestillinger i 15% til 22% stilling som helsefagarbeider i driftsenhet Hjemmetjenester og Institusjonstjenester, med ønske om snarlig tiltredelse:

 • Stillinger på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, avd. Soltun, Eirtun og Avdeling 1, med arbeid hver 2. eller hver 3.helg
 • Stillinger på Furuholtet bofellesskap, Rudsgata bofellesskap og Åsligata avlastningsbolig, med arbeid hver 3.helg. 

Alle stillingene har for tiden todelt turnus dag/aften.

Nordre Land kommune er i gang med et spennende og engasjerende prosjektarbeid med gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten, hvor det er særlig fokus på prosesser knyttet til tildeling av tjenester. Som en del av teamet i hjemmetjenester vil du være med å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida. 

Dersom du bare søker på enkelte av stillingene vennligst oppgi hvilke(n) i søknadsteksten. 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å bruke din kompetanse til tjenesteutvikling
 • Opplæring og kompetanseutvikling gjennom bla e-læring, fagdager, faglunsjer etc.
 • Mulighet for stipend ved relevant og avtalt videreutdanning
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjonsordninger.
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom kommunens ordninger
 • Vi har i dag gratis parkering nær arbeidsplass

Arbeidsoppgaver:

 • Gi grunnleggende helsehjelp, pleie og omsorg til tjenestemottakere i hjemmetjenester og på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter
 • Utføre målrettet miljøarbeid
 • Planlegging, tilrettelegging og oppfølging av tjenestemottakere.
 • Iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde
 • Gi praktisk bistand ved å veilede og motivere tjenestemottakere
 • Utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner, dags- og ukeplaner og eventuelle tvangsvedtak
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring gjennom målrettet miljøarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert fagarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innenfor det fagbehov som til enhver tid gjør seg gjeldende i kommunen, jf. kompetanseplan
 • Erfaring fra arbeid i helse og omsorgstjenesten, og gjerne yrkeserfaring knyttet opp mot gjeldende behov i avdelingen, som bl.a geriatri, psykiatri og akuttmedisin
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig

Lærlinger, studenter eller andre personer med stor interesse for faget oppfordres også til å søke.

Egenskaper:

 • Du er en profesjonell yrkesutøver med et grunnleggende ønske om å bidra til økt livskvalitet for tjenestemottakere
 • Du er faglig interessert og engasjert for å tilegne deg ny kunnskap, og deler ny kunnskap med dine kollegaer
 • Du er strukturert, løsningsorientert, samarbeidsvillig og fleksibel
 • Du er selvstendig, men fungerer også godt i team
 • Du tør å ta ansvar og setter deg inn i tjenestemottakers situasjon, slik at du klarer å hjelpe tjenestemottaker på best mulig måte
 • Du er flink til å kommunisere med både pasient, pårørende og kollegaer

For stillingene gjelder:

 • Søkere til bofellesskap og avlastningsbolig må ha førerkort klasse B, og mulighet for å disponere bil i tjeneste hvis behov.
 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.