• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086070
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Helgestillinger i Bo, aktivitet og avlastning

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Seksjon for Bo, aktivitet og avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg Kommune. Seksjonen yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids- og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Vi har ledige helgestillinger i vår avdeling  Myntgata og Peckelsgate.

Kort om stillingene:

Vi har flere ledige følgende stillinger:

 • Miljøterapeut 24,65% fast helgestilling med langvakter. hver 4.helg

 • Helsefagarbeidere 23,47%% fast helgestilling hver 3. helg med langvakter lørdag og søndag. 3 like stillinger er  ledige.
 • Helsefagarbeider  24,06 % fast helgestilling med hver 4. helg langvakter
 • Helsefagarbeider 15,32% og 12,91% fast stilling hver 3. hvelg 

Innhold i stillingen 

Vi søker medarbeidere med kompetanse på tjenesteutøvelse ovenfor mennesker med komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidelser og atferdsproblematikk. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som medarbeider skal du legge til rette for og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med resten av personalet. Arbeidet innebærer tett samarbeid med pårørende, andre beboere. fagpersoner og tverrfaglige samarbeidspartnere.

  Vi tilbyr 

 • Fokus på personalutvikling gjennom, opplæring, gode rutiner og veiledning
 • Mulighet for kompetanseutvikling 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser 
 • Lønn etter kommunalt regulativ

  Formelle kvalifikasjonskrav

 • Til miljøterapeutstillingen: Autorisasjon som vernepleier, autorisasjon som sykepleier eller annen 3 årig helse og sosial høyskole.
 • Til helsefagarbeiderstillingene: Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider. 
 • Det åpnes opp for at studenter på høyskole nivå kan søke.

 Krav og ønsker til deg

Det legges vekt på personlig egnethet og relevant arbeidserfaring fra brukergruppen.

Ellers ønsker vi at du:

 • kan jobbe selvstendig og i team
 • er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å jobbe med mennesker
 • er positiv, kreativ og løsningsorientert og åpen for endringer
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø 
 • har kunnskap og erfaring med Helse og omsorgstjenestelovens kap 9.
 • behersker IKT

 Annet 

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse. 

Søknad 

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.09.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4086070
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune