Ledig stilling

Lillehammer kommune

Helgestillinger Gartnerløkka, Storgata og Blestervegen bofellesskap

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester

Tjenesteområdet består av avlastning, dag- og aktivitetstilbud og boliger, og gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og sammensatte utfordringer. Tjenesteområdet har fokus på individuelle tjenester, og at den enkelte bruker skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Tjenesteområdet er under stadig utvikling slik at tjenestetilbudet utvikles i tråd med behov og etterspørsel.
Godkjent politiattest må fremlegges ved tiltredelse i stillingene.

Har du lyst til å jobbe i bofellesskap i Tilrettelagte tjenester? Vi har behov for faste helgestillinger i Gartnerløkka og Blestervegen bofellesskap. I tillegg er det også ønskelig at du kan jobbe som vikarer på tilkalling gjennom året og du vil også bli oppfordret til å jobbe hos oss om sommeren. 

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er helsefagarbeider, studenter eller du som har erfaring med brukergruppen, eller annen bakgrunn kan også søke. Har du erfaring fra arbeid med funksjonshemminger, HOTL Kap 9 og PBL 4A, samt målrettet miljøarbeid er det er fordel. Opplæring vil bli gitt. Det kreves norskkunnskaper minimum på nivå B2. 

Personlige egenskaper:

Du trenger gode samarbeidsevner, evne til å være fleksibel og ha gode kommunikasjon- og formidlingsevner. Våre beboerne har store, sammensatte behov og trenger deg som har gode observasjonsevner og klarer å holde hodet kaldt og er ansvarsbevisst. Du må kunne ta ting "på sparket" så vel som å klare å jobbe målrettet, lojalt og strukturert etter fastlagte planer.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

Stillingen er plassert i h.h.t tariff avhengig av ansiennitet.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor.
God pensjonsordning.