Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Turnus
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3357605
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Helgestillinger for helsefagarbeider/sykepleierstudenter og elever i helsefag, Selfors sykehjem avd. Solstua (2021/005)

Avdeling for institusjonstjenester
Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Selfors sykehjem avdeling Solstua er det ledig
• 7- 9 faste stillinger fra 12% -22%
Stillingene er helge-/rekrutteringsstillinger for fagarbeidere innenfor helse- og omsorgsfag og studenter innenfor sykepleie, elever innen helse- og omsorgsfag.

Rekrutteringsstillinger omgjøres til sykepleierstilling/fagarbeider i helsefag når aktuell kandidat evt. får autorisasjon som sykepleier/fagarbeider i helsefag.
Stillingen er fast og gir dermed fortrinnsrett til utvidelse av stilling.
Det gjøres oppmerksom på at Rana Kommune har stipendordninger for sykepleiestudenter i rekrutteringsstillinger.

Vi er et nyetablert sykehjem med flotte lokaliteter.
Solstua er en demenspost med 20 beboere. Avdelingen har en enhet med 6 beboere og en med 8+6 beboere.
Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.
Vi jobber med å iverksette velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen.

Vi søker selvstendige personer som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad

Kvalifikasjoner:
• Norsk utdanning / autorisasjon som fagarbeider innenfor helse- og omsorgsfag
• Studenter innen sykepleie, helse- og omsorgsfag kan også søke
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Arbeidserfaring med jobb i demensavdeling er en fordel.
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Medisinkurs er en fordel
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering
• Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: Turnusarbeid/helg.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.
Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju.
Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingssykepleier Lisbeth Fjellheim, tlf: 75146836, eller e-post: lisbeth.fjellheim@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 26.01.2021