Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgestillinger bofellesskap psykiatri

Er du på jakt etter en givende og spennende deltidsjobb, så har du sjansen nå! 
Vi på Gullspennå bofellesskap har behov for flere ansatte som kan arbeide deltid hos oss. På Gullspennå jobber vi med å finne de gode relasjonsarenaene og bistå beboerne med å bygge praktiske og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare dagliglivet. Jobber du på Gullspennå får du muligheten til å bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne. 
Gullspennå gir et botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Bofellesskapet ligger inn under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse. Virksomheten består av 19 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag.

Vår visjon er: Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter.  
Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelige fellesskap gjennom våre verdier som er relasjon, trygghet og vekst.

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt hos oss skal du drive med målrettet miljøarbeid i form av samtaler, delta på sosiale aktiviteter sammen med beboerne og være tilgjengelig for beboerne i miljøet.
Du skal oppmuntre til og bli med beboere på fysisk aktivitet. 
Du skal jobbe Recovery orientert, noe som innebærer at du støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv.  
Du skal veilede og hjelpe beboerne med å holde orden i leiligheten. Noen beboere trenger også litt bistand i forhold til personlig hygiene, matlaging og handling. 
Du får opplæring i medisinhåndtering, og etter dette får du ansvar for å dele ut medisiner i samarbeid med dine kollegaer.  
Du skal dokumentere i vårt journalsystem Cosdoc.
Samarbeid med andre instanser som for eksempel pårørende, legevakt, spesialisthelsetjenesten.

Kvalifikasjoner:

Helsefagarbeider eller studenter/elever innen helse og sosialfag. Andre søkere kan også vurderes ut ifra en totalvurdering av erfaring og utdanning. 
Det er en fordel med erfaring fra jobb innen psykisk helse, men det er ikke et krav. 
Du må fremlegge gyldig politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn tre måneder.
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dokumentasjon må legges ved søknaden. 
Vi disponerer bil og drar ofte ut på utflukter sammen med beboerne. Vi ser derfor gjerne at du har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

Du må ha gode kommunikasjons og relasjonelle ferdigheter som gjør deg i stand til å samarbeide med beboere avhengig av situasjon og behov.
Du er tålmodig og robust, og bidrar til trygghet for beboere og kollegaer.
Du ønsker å jobbe tett med mennesker som tidvis har utfordringer med psykisk uhelse, rus og atferd.
Du jobber godt sammen med andre, men er også i stand til selvstendig arbeid når situasjonen krever dette. Du trives med utfordringer og ser løsninger i stedet for problemer. 
Verbale utageringer er påregnelig til tider. Respektfullt samarbeid, god kollegastøtte og gode tiltaksplaner gjør at du likevel kan trives og gjøre en forskjell når du er på jobb. 

Vi tilbyr:

På Gullspennå blir du en del av et trivelig og sosialt fellesskap. Vi støtter hverandre og er åpne og rause. Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne. 
Kommunen har tilbud om kurs og kompetanseheving. Vi ønsker at du utvikler deg både faglig og personlig.

Vi har ledig to faste stillinger annenhver helg: 20,42 og 24,65 %. Utenom dette er det gode muligheter for å ta ekstravakter og få sommerjobb.

Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.

Hjem - jobb - hjem ordning.

Lønn etter ansiennitet og utdanning: 
Student helse og sosialfag stillingskode 601406, 1.år tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet.  Avsluttet 1.år kr 341900, 2 år avsluttet kr 358500, siste semester 375300.
Sykepleier/vernepleierstudent, stillingskode 601403/601405: 1års student kr 336300, avsluttet 1.år 358400, avsluttet 2.år kr 380800, Studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen kr 397900. 
Hjelpepleier,/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene: 707600/751706/707603, årslønn kr 363700 - 446000.
Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn kr 312900 kr - 419400.