Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helgestillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hei! Er du vår nye kollega, og har lyst til å være en del av vår spennende og utfordrende arbeidshverdag i et av våre 14 bofellesskap i Heimdal bo- og aktivitetstilbud?

Vi har ledig åtte faste helgestillinger med enten hver andre eller hver tredje helg, med snarlig tiltredelse. Det vil si at de må påregnes noe arbeid også om sommeren, og på enkelte helge- og høytidsdager. Stillingsstørrelsene vil variere mellom ca 15 - 30 prosent. 

Brenner du for arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger fra somatikk, utfordringer knyttet til kognitiv svikt eller psykiatri, og du har pågangsmot og krutt i støvlene, er du rett person for oss! Vi søker primært etter helgevakter med helsefaglig bakgrunn eller studenter som er under utdanning.

I tett samarbeid med våre vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter, vil du få en variert hverdag fylt med store og små utfordringer. Brukergruppen hos oss er svært variert der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling. Vi er opptatt av å opprettholde et levende fagmiljø, og vårt felles mål er å ivareta den enkelte tjenestemottakers identitet, egenverd og livskvalitet i alle deler av livets faser.

I bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim er målet at vi skal ha ansatte som er stolte av den jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har.

Alle ansatte skal være åpne, modig og kompetent - vi håper du vil være med på laget.

Kvalifikasjoner:

 • Formell helsefagkompetanse, eller i gang med utdanning som gir formell helsefagkompetanse.
 • Studenter innen helse, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning oppfordres til å søke. 
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning, ervervet hjerneskade, døvblindhet, autismespekterdiagnose, psykiske lidelser, utfordrende adferd, og/eller epilepsi
 • Kommuniserer godt på norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Stå-på-vilje og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
 • Evne til etisk refleksjon
 • Positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig
 • Personlig egnethet
 • Engasjement og interesse for tjenesteområdet
 • Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Åpen, lojal og pålitelig

Vi tilbyr:

 • God opplæring
 • En spennende arbeidsdag
 • Et kreativt arbeidsmiljø
 • Bruk av det nye journalsystemet Helseplattformen
 • Opplæring i avdeling, men også e-læring
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler