Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nannestad kommune

Helgestillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du interessert i å arbeide med mennesker og ønsker å bidra til en forskjell for personer som trenger ekstra hjelp til de store og små utfordringene i hverdagen? Vi trenger flere ansatte til arbeid hver 3.helg! Stillingene innebærer dag- og aftenvakter. Det er muligheter for å jobbe ekstra i tillegg til fast stilling.

Myrstad bokollektiv i Maura yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 voksne personer med utviklingshemming og multifunksjonshemming. Beboerne har 1:1-bemanning og tjenesten gjenspeiler beboernes individuelle bistandsbehov.
Ved Myrstad bokollektiv har vi fokus på å skape en god og meningsfylt hverdag for beboerne med faglig forankrede tjenester og omsorg. Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt.

Myrstad bokollektiv er en del av tilrettelagte tjenester i Nannestad kommune. Virksomheten omfatter følgende tjenestesteder: Miljøtjenesten, Prestmosen omsorgs- og avlastningsbolig, Myrstad boliger og kompetanse- og arbeidssenter Nannestad (KAN). Tilrettelagte tjenester jobber målrettet for et helhetlig tjenestetilbud hvor brukermedvirkning og selvbestemmelse står sentralt. Vi jobber mot å bedre kvaliteten i tjenestene vi yter i tråd med den nasjonale veilederen for gode tjenester til personer med utviklingshemming og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Les mer om tilrettelagte tjenester på våre nettsider!

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen helse- og omsorg på videregående nivå eller høyere
 • Formell kompetanse kan erstattes med relevant erfaring
 • Du må mestre data som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Erfaring og interesse for arbeid med multifunksjonshemming og utviklingshemming
 • Kjennskap til Hol kap. 9
 • Førerkort klasse B (manuelt gir) og du må være komfortabel med å kjøre store biler. Oppgi i søknaden om du har førerkort

Personlige egenskaper:

 • Er en stabil arbeidstaker
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Evner å ta gode avgjørelser
 • Tar initiativ og viser engasjement
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Er omsorgsfull og tålmodig
 • Ha gode etiske holdninger
 • Er ansvarsbevisst og pålitelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.  

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Relevante kurs
 • Offentlig pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsordninger

Annet:

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden
Vitnemål/attester som du ønsker vurdert og godkjent til en ansiennitesberegning, må vedlegges søknaden.
Gyldig politiattest må fremvises ved tiltreden.

 
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25