Ledig stilling

Elverum kommune

Helgestillinger

Offentlig forvaltning

Arbeidstid dag/kveld med arbeid hver 3.helg. 

Vestly og Vestlytoppen er avlastningsboliger som yter avlastningstjenester til barn og unge fra 0 - 20 år.
Vestly har ett tverrfaglig samarbeid med blant annet barnehage, skole, SFO, ergoterapeut, fysioterapeut, spesialpedagoger, PPT, habiliteringstjenesten, fastlege og spesialisthelsetjenesten. 

Avlastning har som formål å tilby en trygg, stabil og profesjonell plass. Vestly og Vestlytoppen ønsker å gi et tilbud som bidrar til optimal livskvalitet for barn og unge.
Våre tjenestemottakere skal hjelpes til å kunne øke graden av mestring i hverdagen, samt gjøre dem i stand til en mer positiv samhandling med andre, og gi dem erfaringer med gode og varige relasjoner. Vestly er opptatt av å ha barnet i fokus. Det legges stor vekt på å se barnets interesser, og legge opp til aktiviteter etter dette i samspill med funksjonsnivå.

Det er 20 barn som pr. tiden er tilknyttet Vestly avlastning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Målrettet miljøarbeid som setter barnet i stand til å mestre hverdagen
 • ADL trening og oppfølging i daglige gjøremål, veiledningsarbeid
 • Aktivisering og sosialisering
 • Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte barns behov, ressurser og mål
 • Aktivt miljøarbeid
 • Dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Utøve medikamenthåndtering etter gjeldende forskrifter
 • Primærkontakt ansvar
 • Koordinatoransvar
 • Samarbeide med interne og eksterne instanser

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier
 • Personer som er i gang med utdanning som helsefagarbeider kan også komme i betraktning.
 • Studenter innen helse- og sosial, eller andre utdanninger på høgskole nivå som er relevant kan bli vurdert.
 • Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må fremvises ved tiltredelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tidligere arbeid med barn/unge med nedsatt funksjonsevne og /eller psykisk utviklingshemming.
 • Erfaring fra tidligere arbeid med pasient/brukere med PEG.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til arbeid med kap 9.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker søkere som tar initiativ, er fleksible og har evne til refleksjon
 • Ha gode kommunikasjons- og samhandlingsevner både i forhold til barna, medarbeidere og pårørende
 • Evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • Evne til å skape tillit, veilede og motivere
 • Evne til å holde seg faglig oppdatert
 • Må ha god fysisk og psykisk helse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med muligheter for utvikling
 • Gode arbeidsvilkår og pensjonsordning
 • Lønns og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fremoverlent arbeidsgiverstrategi og fokus på forbedringsarbeid og utvikling