Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helgestillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig to helgestillinger for helsefagarbeidere eller helsefagstudenter. Stillingene har ca 20 prosent tjeneste på dag/kveld i turnus på helg, med mulighet for å påvirke ønsket stillingsandel.

Tiller helse- og velferdssenter er sentralt plassert på Tiller og består av sykehjem med 24 plasser, 30 omsorgsboliger, derav 15 heldøgns omsorgsboliger, og ett bofellesskap med 10 sykehjemsplasser for mennesker med aktiv rusproblematikk.

Som kollega vil du få et godt arbeidsmiljø, og mulighet til å jobbe med dyktige sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere med god kompetanse og erfaring.

Vi vil ha deg som er engasjert og ansvarsfull med på laget og som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap. 

Som nytilsatt vil du få grundig opplæring for å yte god tjenestekvalitet til hver enkelt beboer.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på Facebook.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie omsorg og oppfølging av beboere
 • Ansvar for å bistå tjenestemottakere i det daglige og aktivt bidra i forhold til deres hverdagsmestring
 • Jobbe etter helhetlig pasientforløp
 • Ivareta tjenestemottakers medisinske behov i samråd med aktuelle instanser

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Sykepleiestudenter, vernepleierstudenter, helsefagarbeidere, medisinstudenter eller andre helse- og sosialfaglig utdanninger
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Du er god på relasjoner og evner å motivere, samt dyktiggjøre andre

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og sosial kompetanse vektlegges
 • God kommunikasjonsevne
 • God samarbeidsevne og godt humør
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig og personlig trygghet, engasjement og serviceholdning
 • Være løsningorientert
 • Må være fleksibel og arbeide i høyt tempo
 • Bidra til å skape en trygg og meningsfull tilværelse for beboerne

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kalenderplan som gir mulighet for påvirkning av egen arbeidsplan
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede 
 • Stort faglig fokus
 • Oppfølging av avdelingsleder
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig påfyll gjennom internundervisning og kommunens egne kurs
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet