Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helgestillinger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Trygghetspatruljen har vi ledig to faste 28 prosent helge stillinger med arbeidstid på natt.

Trygghetspatruljen som enhet legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse med fokus på en effektiv og kvalitetsmessig god brukerbehandling.

Den ledige stillingen omfatter arbeidsoppgaver som blant annet består av å foreta medisinske vurderinger gjennom våre velferdsteknologiske løsninger, samt utrykning og utøving av helhetlig sykepleie i brukernes hjem. Trygghetspatruljen består av ambulerende tjenester, vaktsentral og teknisk avdeling. Vi rykker ut 24/7 på ikke-planlagte oppdrag som respons på utløste trygghetsalarmer som vaktsentralen mottar.

Med base i Trygghetspatruljen har vi hver natt seks patruljer fordelt på hele byen, samt én sykepleierbil som i tillegg til å rykke ut til planlagte og uplanlagte oppdrag, har bakvakt for alle sykehjem og helse- og velferdssenter. Vi kjører alltid to sammen på natt. På dag/kveld rykker vi kun ut til uplanlagte hendelser, og drifter da med tre biler med én person i hver bil.

Trygghetspatruljen har totalt sett ansvar for over 4300 trygghetsalarmer, samt annen velferdsteknologi som digital hjemmeoppfølging, epilepsialarmer, døralarmer, lokaliseringstjeneste og e-låser. Vi er sentrale og langt fremme i bruk av ny teknologi med deltagelse i innovasjonsprosjekter for utvikling av nye og/eller forbedring av eksisterende tjenester til befolkningen.

Vi samarbeider med legevakt, politi, brannvesen og ambulansetjenesten. Trygghetspatruljen er en del av kommunens kriseberedskap.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på Trondheim kommune sin hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Respondere på utløste trygghetsalarmer
 • Håndtere planlagte og uplanlagte helseoppdrag
 • Håndtering av annen velferdsteknologi (GPS, døralarmer, digital hjemmeoppfølging til kronisk syke o.a.).
 • Samarbeide med hjemmesykepleien og andre interne og eksterne samarbeidspartnere, samt innad egen enhet for å sikre gode helhetlige tjenester til brukerne i kommunen
 • Turnus med med arbeid hver tredje helg 
 • Kunne jobbe på tvers innenfor andre funksjoner ved enheten
 • Opplæring og ivaretakelse av nytilsatte

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider. Annen helserelevant utdanning og studenter kan bli vurdert. 
 • Førerkort klasse B
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Gjennom engasjement, godt humør, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med våre brukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Du har evnen til å takle høyt tempo og gjøre gode prioriteringer ved uplanlagte hendelser
 • Vi søker personer med god samarbeidsevne, har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode datakunnskaper
 • Du har evne til å tenke fremover, planlegge pasientforløp, være i forkant
 • Du liker å arbeide selvstendig, men også i team
 • Du bidrar aktivt med dine positive egenskaper og ditt engasjement til et godt arbeidsmiljø ved enheten
 • Spesiell interesse for velferdsteknologi er en fordel
 • Personlig egnethet til stillingene vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver og arbeidsdager
 • En innovativ arbeidsplass med høyt fokus på utvikling og nyskaping
 • En arbeidsplass med stort fokus på fag, kvalitet og helhetlige tjenester
 • Selvstendig og krevende jobb med gode utviklingsmuligheter for deg som ønsker det
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En mulighet til å være med på å forme fremtidens helsetjenester for innbyggerne i Trondheim kommune