Helgestillinger

Stavanger Kommune

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en nye helgevakter til Slåtthaug bofellesskap.

Slåtthaug bofellesskap er lokalisert på Madla. Det er et døgnbemannet bofellesskap hvor det bor 6 voksne mennesker i alderen 39-61 år. Beboerne har ulike hjelpebehov og trenger tett oppfølging.

Vi ønsker deg som er positivt innstilt, faglig engasjert og som på bakgrunn av dette bidrar til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte beboer sin rettsikkerhet 
 • Du skal bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.  
 • Du må dokumentere i CosDoc:  Daglig rapporter, observasjoner og eventuelle avvik.
 • Du skal bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger
 • Du skal bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Du skal legge til rette for aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Du bidrar ved å bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
 • Du skal utføre miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.
 • Du skal samarbeide med pårørende, beboere, kollegaer og eventuelt andre som det er behov for kontakt med.
 • Du skal holde deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og i hovedsak Microsoft Teams. 

Kvalifikasjoner:

 • Det er en fordel om du har erfaring fra lignende arbeid. 
 •  Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.  
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg. 
 •  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. 
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte. Det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Flere av beboerne har egne biler som brukes flittig til og fra ulike aktiviteter – det er derfor en fordel om du har sertifikat.  
 • Du er tålmodig i samhandling med andre
 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring, nyansattkurs, oppfølgingssamtaler med leder og veiledning ved behov.
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs. I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning ved behov.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn: 

658300 Pleiermedarbeider 312,900 - 419,400 etter ansiennitet 
601403/ 601405 Sykepleie/ Vernepleier student 1.år: 325.300, 1.år avsluttet: 347.400, 2. år avsluttet: 369.800, siste semester: 386.900 kr pr år 
601406 Student helse- og sosialfag, grunnskole/ lærerutdanning/ Ergoterapeutstudent: Inntil avs.1 år tilsvarende minstelønn for ufaglærte og etter ansiennitet. Avs.1. år: 330.900, avsluttet .2 år: 347.500, siste semester: 364.300
707603 Helsefagarbeider 363,700- 446,000 etter ansiennitet 
667500 Miljøterapeut årslønn 423 500 – 523 100