Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  02.12.2020
 • Sted:
  KOLSÅS
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KOLSÅS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3283885
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helgestillinger

Vi ønsker medarbeidere til faste helgestillinger innen  seksjon psykisk helse og rus, tjenestested Henvendelser - Bolig, avdeling Vestre Hauger boliger og natthjem.

Vi er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde som sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt. Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom Recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Vestre Hauger boliger og natthjem er en avdeling som bosetter mennesker med ROP-lidelser, der rus er hovedutfordringen. Natthjemmet er et lavterskeltilbud til bostedsløse i kommunen. Vi har til sammen 12 leiligheter og 4 natthjemsrom. I tillegg drifter vi en midlertidige bolig via NAV.

Vi jobber mot økt selvstendighet og mestring med den enkelte beboer, samt fokus på skadereduksjon og økning av livskvalitet. For brukere av natthjemmet hjelper vi med å få kontakt med nødvendige instanser for å sikre videre hjelp.

Vestre Hauger boliger og natthjem har fem ledige helgestillinger.

Helgestillingene er deltidsstillinger 13-27% med arbeid hver annen eller hver tredje helg. I helgestillingene søker vi etter deg som har en bachelorgrad i helse- eller sosialfag, eller er i et utdanningsforløp som student helse- eller sosialfag. Ved lang relevant erfaring med pasientgruppen kan det vurderes deg som har autorisasjon som helsefagarbeider eller er i et utdanningsforløp for å få autorisasjon som helsefagarbeider. 

Arbeidsoppgaver
 • Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak iflg. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 • Bidra til faglig forsvarlig drift med god kvalitet
 • Bidra med faglig veiledning og etisk refleksjon sammen med kollegaer
 • Journalføring ihht. dokumentasjonsplikt regulert i Lov om helsepersonell Kap. 8
 • Utarbeide planverktøy ihht. forskrifter og Bærum kommunes dokumentasjonssystem
 • Ha kjennskap til utarbeidelse og utføring av tiltaksplaner
 • Kunnskap om, og håndtering av, fysiske og psykiske symptomer relatert til rusmisbruk og psykiske helsevansker
 • Arbeide på tvers av fag og etater, ulike hjelpetjenester og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Kvalifikasjoner
 • Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning minimum tilsvarende 180 studiepoeng, eller under utdanning som student helse- eller sosialfag. Eventuelt HPR-nr. registreres i CV
 • Autorisasjon som helsefagarbeider, eller under utdanning som student helsefagarbeider
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia skal ha bestått Norskprøve C1 (B2 for helsefagarbeidere) skriftlig og muntlig
 • Krav til relevant arbeidserfaring innen fagfeltet
 • Fortrolighet med bruk av relevante IT-verktøy
 • Gode data- og dokumentasjonsferdigheter
 • Ha kjennskap til konfliktavverging
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God fagforståelse med en spesiell interesse for fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet
 • Evne til å være ydmyk og lydhør for deg selv, faget og medmennesker
 • Evne til å arbeide strukturert, både individuelt og i team

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Opplæring i mentaliseringsbasert terapi
 • En kommune med fokus på innovasjon og nytenkning
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Et tjenesteområde som er visjonært og framtidsrettet
 • Kompetente og engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
 • To-delt turnus med arbeid hver 3. helg, evt. hver 2. helg


Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse