Helgestillinger, 2. gangs utlysning.

Stavanger Kommune

Bo og aktivitet psykisk helse er en virksomhet som består av 19 bofellesskap innen psykisk helse. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø med fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vi jobber Recovery orientert. Dette innebærer blant annet at vi er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning og at vi støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv.

Virksomhetens visjon er: «Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter».
Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og skape et trivelig fellesskap.

Stokka enetiltak er en avdeling som tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester til en voksen beboer. Tjenestene fokuserer på å gi beboer muligheten til økt mestringsopplevelse, fremme selvstendighet, kontroll over eget liv og økt deltagelse i samfunnet. For å gi brukeren disse mulighetene er tjenesten lagt til en prosess som omfatter læring, trivsel, og aktiv deltagelse i naturlige situasjoner i dagliglivet.

Vi har nå ledige to 20% helgestilling.  Det stilles krav til erfaring, modenhet og personlig egnethet. Evnen til å tilegne seg kunnskap, takle krevende situasjoner, evne konstruktiv konfliktløsning og ellers kunne bidra til en positiv og innholdsrik hverdag ved boligen er noe vi ønsker.

Arbeidsoppgaver:

Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og leder involverer hverandre og betrakter det som en styrke å løse oppgavene i fellesskap. 

 • Miljøterapeutisk oppfølging av beboer, oppfølging av fysisk og psykisk helse med fokus på meningsfulle aktiviteter i hverdagen.
 • Dokumentasjonsarbeid. Følge opp tiltaksplaner sammen med beboer og faggruppen i tråd med avdelingens standard. Vi bruker Cosdoc. 
 • Du skal bidra til at beboer får individuelt tilpassete tjenester som er i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.   
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen helsefag. Andre søkere kan vurderes ut i fra en totalvurdering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra lignende arbeid innen psykisk helse og ROP lidelser
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknad at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.
 • Du har førerkort klasse B.
 • Menn oppfordres særlig til å søke.
 • Interne søkere vil bli prioritert.

Personlige egenskaper:

 • Du er tålmodig og tåler å stå i en krevende hverdag.
 • Du er en person som holder roen, klarer å skape trygghet og roe ned i vanskelige situasjoner og i miljøet når ting blir kaotiske eller uoversiktlige.
 • Du skaper gode relasjoner. Det forventes gode kommunikasjonsferdigheter med bruker og kollegaer.
 • Du har høy grad av ansvarsfølelse. Du er på tilbudssiden både ovenfor bruker og for bofellesskapet som helhet. Du er en person som "gir det lille ekstra"!
 • Du lar deg veilede og tilpasser deg etter krav og forventninger på arbeidsplassen.
 • Du er strukturert, og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.
 • Du er en aktiv, kreativ og sosial person som har evnen til å dele humor og glede.

Vi tilbyr:

 • Vi arbeider for et godt arbeidsmiljø. En variert hverdag der du er med på å utforme tjenestene.
 • Vi kan tilby en fysisk aktiv arbeidshverdag.
 • Engasjerte kollegaer  med stort hjerte for beboer.
 • Faglig fokus med tilgang til stor database og jevnlige fagmøter.
 • God opplæring og oppfølging.
 • Andre velferdstilbud du får som ansatt i Stavanger kommune er avtaler med treningsstudio, svømmehaller, bedriftsidrettslag og "hjem-jobb-hjem" ordning. Stavanger kommune har også gode forsikrings- og pensjonsordninger.  
 • Lønn : Student helse og sosialfag stillingskode 601406, 1.år 301500kr  avsluttet 1.år 329500 kr, 2 år avsluttet 346100kr, siste semester 362900kr .
  Hjelpepleier,/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene: 707600/751706/707603, årslønn 350800 kr - 430000.
  Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn 301500 kr - 430100kr.