• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5207004
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Helgestillingar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 2, yt døgnkontinuerleg tenester til personar som elles langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi har ledige stillingar: 
 • Vi har 4 ledige helgestillingar med ordinære vakter frå 13 % stilling til 24% stilling. To av desse stillingane inneheld arbeid natt.
 • Vi har 5 ledige helgestillingar som er langvakter på 12,5 timar frå 19 % stilling til 25 % stilling.

8 stillingar er ledig frå 21. august 2023. 1 stilling er ledig frå 01.10.2023.

Vi søker deg som: 
 • har helsefagleg utdanning eller student som tar ei relevant helse- eller sosialfagleg utdanning. 
 • har ønske og glede av å arbeide med menneske med samansette behov
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide både i team og sjølvstendig
 • er fleksibel, løysningsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • kjennskap til kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova, men ikkje eit vilkår då du vil få opplæring
 • har god IKT- kunnskap
 • er ein pådrivar til å motivere og aktivisere brukarane, og som trivast å vere ute og vere fysisk aktiv, samt har ei fysisk god helse
Krav til søkar: 
 • helsefagarbeidar/helsefagleg utdanning
 • god norsk munnleg og skrifteleg framstillingsevne
 • godkjent politiattest av ny dato må leverast før start i stilling

Du bør ha førarkort klasse B.

Vi oppmodar andre med erfaring eller interesse for denne typen arbeid om å søke. Dei som ikkje har relevant utdanning vert tilsett i mellombelse stilling.

Vi tilbyr: 
 • eigen lønsstige for studentar som tek vernepleie- eller sjukepleieutdanning har eiga lønsramme med stigande løn under studiet
 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • pasientnært og fagleg fokus
 • løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffavtalar
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Velkomen som søkar!

Du må søke elektronisk.

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5207004
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune