• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706925
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Helgestillingar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 2, yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming som treng langvarige og koordinerte tenester.

Arbeidsoppgåvene er knytt til praktisk bistand og opplæring. Dette inneber støtte og opplæring i dagleglivet sine gjeremål. Støtta er også hjelp til å ivareta den psykiske og fysiske helsa til den enkelte, samt delta og legge til rette for sosiale aktivitetar.

Personalbasen vår er knytt opp til omsorgsbustader, men vi yt også tenester til personar som bur andre stader i Førde. Arbeidsoppgåvene er spanande og varierte. Dei gjev deg ansvar, faglege utfordring og mykje glede. Vi ønsker å levere gode og meiningsfulle tenester der fagutvikling står sentralt.

Vi har ledig:
 • Helgestillingar

Stillingane er fortida i 2-delt turnus, med arbeid 3. kvar helg. Det er moglegheit for ekstravakter i desse stillingane (tilkallingsvikar).

Kvalifikasjonar for stillingane:


3-årig helse- og sosialfagleg utdanning, helsefagarbeidar eller student innan helse og omsorg. Vi oppmodar også andre med erfaring eller interesse for denne typen arbeid om å søkje. Dei som ikkje har relevant utdanning vert tilsett i mellombels stilling. Verne- og sjukepleiarstudentar har eigen lønnsramme, med stigande lønn under studiet

Du må ha førarkort klasse B.

Start i stillingane er frå september eller etter avtale.

Vi søker etter deg som:
 • har ønske om og glede av å arbeide med menneske med ulike behov
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evnar å arbeide i team likegodt som sjølvstendig
 • er fleksibel, løysningsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • er flink til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • har gode IKT kunnskapar
Vi tilbyr:
 • eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • pasientnært og fagleg fokus.
 • varierte og spanande arbeidsoppgåver.
 • god opplæring
 • kompetansetillegg for relevant vidareutdanning
 • løns – og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffavtalar
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

 Det er krav om gyldig politiattest før du tek til i stilling.

Vi ønsker at du søker elektronisk.

Velkommen som søkar! 

 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  28.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Miljøterapeut
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4706925
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune