• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4249879
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 02.12.2021
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Helgestillingar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 1, yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Personalbasane er tett knytt opp til omsorgsbustader, men over halvparten av dei som tek i mot tenester frå oss bur andre stader i Førde. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi har ledig fleire helgestillingar i 13-30 %. Vi søker etter deg som har helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning, eller annan relevant utdanning innan helse. Dei som ikkje har relevant utdanning kan bli vurdert i mellombels stilling. 

Arbeidet er for tida organisert i 2-delt turnus, det vil seie dag- og kveldsvakter med arbeid kvar. 2. eller 3. helg. 

Vi søker deg som:
 • har ønske og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov
 • har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide i team like godt som sjølvstendig
 • er fleksibel løysingsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • har førarkort klasse B
 Vi tilbyr:
 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • eit godt og inkluderande arbeidsmiljø med fagleg fokus
 • varierte arbeidsoppgåver
 • god opplæring
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • langvakter

Politiattest av nyare dato må leverast før start i stilling. Attestar og vitnemål tar du med på eit eventuelt intervju. Du søker elektronisk.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

 

 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4249879
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 02.12.2021