• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  19.07.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905681
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Helgestillingar

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Naustdal Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlige tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester.

Vi yt tverrfaglige tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ADL, ernæring, ativiteter og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi har ledig fleire faste helgestillingar og søker etter deg som:
 • har 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning, studentar innan vernepleie eller sjukepleie og helsefagarbeidarar.

Andre med interesse for faget kan også søke. Ufaglærte får mellombels tilsetting. 

Krav til søkar:
 • ha ønske om, og glede av, å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov
 • ha gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • ha evne til å samarbeide i team like godt som sjølvstendig
 • vere fleksibel, løysingsorientert og påliteleg
 • ha gode norskkunnskapar, både munnleg og skrftleg
 • ha evne til å reflektere og stimulerer til god etisk praksis
 • ha førarkort klasse B
Vi legg vekt på at du:
 •  er ein god lagspelar og bidrar aktivt til eit godt arbeidsmiljø
 •  trivast å jobbe både sjølvstendig og i team
 •  handterer utfordrande åtferd og uforutsette situasjonar
 •  er god på relasjonsbygging og skape tillit
 •  er fagleg oppdatert og engasjert
Arbeidsoppgåver:
 • medverke til fagleg og målretta miljøterapeutisk arbeid til brukargruppa
 • følge opp brukarar i omsorgsbustad
 • medverke til at gjeldande lovverk, vedtak og bestemmelsar vert følgde
 • medverke til at nødvendig dokument og planar vert utarbeidd
 • samarbeide med tverrfaglege instansar og pårørande
 • vere ein pådrivar til fagleg utvikling og rettleiing
 • sikre jorunalføring - vi nyttar fagprogrammet CosDoc
 Vi kan tilby:
 • spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt kollegialt miljø
 • god pensjons- og forsikringsordning

Politiattest må leverast før start i stilling. Du må søke elektronisk.

Velkomen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  19.07.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905681
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune