Detaljer


Helgestillingar

Førde omsorgssenter er ein moderne sjukeheim. Vi har eit godt fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar.

Langtidseininga har 28 plassar til brukarar med behov for langtidspleie. Her er brukarar med mange ulike diagnosar. Vi har ein god arbeidsstad med høgt tempo, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Om du ønsker å arbeide med eldre menneske i eit triveleg arbeidsmiljø er du velkommen til å søke!

Vi søker etter dyktige medarbeidarar

Vi har ledig fleire faste helgestillingar, der kvar stilling er ca. 14 %. Stillingane er for tida i to-delt turnus og er ledig frå snarast.

Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi  jobbar saman i eit tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet. Hos oss får du kollegaer som vil du skal trivast, og ein jobb du kan føle deg trygg i.

Krav til søkar:
  • autorisert helsefagarbeidar/sjukepleiar
  • samarbeidsvillig, fleksibel, løysingsorientert og påliteleg
  • gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
Vi søker deg som:
  • har kjennskap til data, vi nyttar fagprogrammet CosDoc
  • har erfaring frå liknande arbeid
  • har motiviasjon for å jobbe innan eldreomsorga

Dersom det ikkje melder seg søkarar med relevant utdanning kan andre med kunnskap og interesse for eldreomsorga søke. Sjukepleiestudentar har eigen lønsstige med stigande løn under studiet. Ufaglærte vil få tilbod om mellombels tilsetting. 

Oppgje referansar i søknaden. Du må søke elektronisk. 

Politiattest må leverast før start i stilling.