Detaljer


Helgestilling - Vannassen Bofellesskap

Vi venter ikke på at hverdagen skal komme, men vi skaper hverdagen sammen! Vi gir botilbud for mennesker med ROP lidelser. Boligen er på et plan, med 8 leiligheter og en fellesbase. Fokus i bofellesskapet er rettet mot å bistå beboerne i hverdagen og skape god livskvalitet. Vi jobber målrettet med miljøterapeutisk relasjonsarbeid og har Recovery-filosofi i fokus. Vi er fleksible i hverdagen, tar oppgaver på strak arm, har mye humor og løfter hverandre opp for at det skal være en god plass å jobbe og bo.
Vannassen Bofellesskap ligger under virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse. Virksomheten består av 19 bofellesskap innen psykisk helse & ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag.
Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelige fellesskap.

Som medarbeider på Vannassen bofelleskap får du en unik mulighet til å jobbe målrettet mot at beboerne opplever vekst og utvikling gjennom trygge og varige relasjoner.

Vi søker snarest to dyktige, engasjerte og samarbeidsorienterte kollegaer til helg.

Stillingene er henholdsvis: 

a. - hver 2. helg 25,12%

b. - hver 3. helg 16,20%

Arbeidsoppgaver
 • Som ansatt hos oss skal du bistå beboere med å gjennomføre daglige gjøremål. Være tilstede og gi støttesamtaler, råd og veiledning når de trenger det.
 • Vi ønsker at du planlegger og deltar på aktiviteter med beboere. Det viktigste for oss er at beboerne våre skal oppleve en god mestring og en meningsfull hverdag.
 • Det er viktig for oss at det er naturlig for deg å bruke deg selv aktivt i jobben, og du har evnen til å være kreativ og løsningsorientert.
 • Du skal dokumentere i vårt journalsystem i tråd med beboernes handlings- og kriseplaner.
 • Du skal drive med målrettet miljøarbeid og være tilgjengelig for våre beboere i miljøet.
 • Samarbeide med andre instanser som ved behov 
Kvalifikasjoner
 • Helsefagarbeider eller student sykepleie/vernepleie. Søkere uten formell utdannelse kan vurderes ut i fra en totalvurdering av erfaring og utdanning
 • Relevant erfaring fra psykiatri, rus og/eller utfordrende adferd er ønskelig.
 • Kjennskap og erfaring med å jobbe traumebevisst er ønskelig
 • Kjennskap til recovery 
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk bakgrunn.
 • Det er ønskelig at du har sertifikat klasse B da boligen disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter deg som:
 • Du er ansvarsfull og nøyaktig
 • Du er synlig, tydelig og motiverende overfor beboere i hverdagen
 • Setter bruker først
 • Forstår verdien av gode relasjoner med beboere og betydningen av god brukermedvirkning i praksis.
 • Du jobber med relasjon som metode. 
 • Du evner å se atferd som smerteutrykk og jobbe med dette på en sensitiv, men tydelig måte.
 • Du evner å sette ord på å kjenne igjen egne følelser og reaksjoner. 
 • Er åpen for læring, råd og veiledning og bidrar aktivt med konstruktive innspill.
 • Du er ikke redd for å være kreativ og bruke deg selv i jobben.
 • Du engasjerer deg lett med å bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Du tar ansvar for å holde deg faglig oppdatert og viser faglig engasjement.
 • Du må være selvstendig og trygg på deg selv slik at du kan takle uforutsette og akutte hendelser.
 • Du har interesser for brukergruppen 
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt hos oss.
Vi tilbyr
 • Et dyktig etablert, inkluderende ,engasjert og sosialt arbeidsteam.
 • Et svært godt arbeidsmiljø.
 • Ansvar, involvering og delaktighet
 • Vi ønsker du skal få utvikle deg og få gode muligheter til å forme jobben etter dine interesser og ferdigheter.
 • Vi er opptatt av faglig og personlig vekst og du vil få tilbud om deltakelse på relevante kurs og arbeidsgrupper.
 • Muligheten til å delta i etableringen av Traumebevisst omsorg som fundament for arbeidet i boligen.
 • Veiledning, både direkte og i gruppe.
 • Stillingen lønnes : Student helse og sosialfag stillingskode 601406, 1.år 301500kr  avsluttet 1.år 329500 kr, 2 år avsluttet 346100kr, siste semester 362900kr .
  Hjelpepleier,/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene: 707600/751706/707603, årslønn 350800 kr - 430000.
  Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn 301500 kr - 405100kr.