Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helgestilling/tilkallingsvikar

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg?

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter nye helgevakter og tilkallingsvikarer til bofellesskapene Rektor Olden 9.

Bofellesskapet er en døgnbemannet omsorgsboliger som består av 6 boenheter. Bofellesskapet yter tjenester til beboere med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Tjenestene er tilrettelagt i forhold til den enkeltes behov og forutsetninger.
Avdelingens visjon er: Sammen for en god hverdag.
Avdelingens verdier er at vi skal ha beboer i fokus, vi skal vise faglig engasjement og vi har stor arbeidsglede. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte brukers rettsikkerhet.
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag.
 • Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i henhold til tiltaksplan i journal.
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.
 • Bidra til at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger.
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte, og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.
 • Holde deg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams.
 • Individuell oppfølging av beboere i henhold til tiltaksplaner.

Kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring og/eller interesse for arbeid med mennesker som har en psykisk utviklingshemming eller kognitiv svikt.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Høy tilstedeværelse
 • Raus
 • Omstillingsvillig
 • Aktiv
 • Initiativrik
 • Ser muligheter
 • Ønsker å tilegne deg ny kunnskap
 • Lojal
  Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet.
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring.
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag.
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne.
 • God opplæring.
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.
 • I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.
 • I bofellesskapet har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø.
 • Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger.
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.

 

Lønn:
658300 Pleiemedarbeider, årslønn 312 900 - 419 400
601403 Vernepleier/sykepleierstudent, årslønn 336 300 - 397 900
601406 Student helse og sosialfag, årslønn 341 900 - 375 300