Helgestilling/Tilkallingsvikar

Stavanger Kommune

Madla Barne -og ungdomsbolig bygg C søker etter nye kollegaer. Madla barnebolig har 4 boenheter til barn og ungdommer i alderen 0-25 år. Vi søker deg som har erfaring fra brukergruppen, og ønsker å bidra i miljøarbeidet. Brukerperspektiv innen psykisk utviklingshemning, autisme og multifunksjons hemming. Boligen jobber målrettet for å skape en god hverdag  for brukerne og har et langtidsperspektiv for personlig utvikling. Vi har fokus på faget, relasjoner og samarbeid mellom alle parter for å fremme et godt arbeidsmiljø gjennom våre arbeidsoppgaver. Vi har nå ledige helge stillinger med langvakter hver 4 helg, og behov for ringevikarer på dag/kveld og natt

Arbeidsoppgaver:

En skal bidra for og utvikle meningsfulle aktiviteter for våre brukere.

En skal framstå som en trygg person i arbeidet med våre brukere

Medansvar for at miljøarbeidet holder et høyt faglig nivå i tråd med lover og forskrifter.

Følge tiltak som er beskrevet, dokumentasjon av arbeidet , deltagelse og samarbeid med kollegaer

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis student i helse og omsorgsfag

Ønskelig med erfaring med brukergruppen

Ønskelig med erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk

Ønskelig med kunnskap om målrettet miljøarbeid

Dersom du har annet morsmål et norsk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Evne til å jobbe selvstendig, er trygg på egne ferdigheter og beslutninger, men samtidig er åpne for andre sine meninger og har evne til å jobbe godt i team

Tar ansvar for å holde seg oppdatert og er faglig engasjert

Har lett for å  kommunisere med andre, er serviceinnstilt  og evner til å tilpasse raske omstillinger

Personlig egenhet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen 

Vi tilbyr:

Et trivelig arbeidsmiljø med mulighet for faglig utvikling og veiledning

Veiledning fra bydekkende veiledningsteam

Hjem jobb Hjem avtale