Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Helgestilling/rekrutteringsstilling

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Virksomheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA-ordninger. Det er 13 avdelinger i virksomheten, 11 av disse er boliger i tilknytting til døgnbemannet personalbase. Virksomheten har også ansvar for avlastning for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlaster. 

Valhall/Salhus er en avdeling bestående av to boliger, med felles personalgruppe som gir tjenester og bistand til personer med nedsatt funksjonsevne.
Helgestillingene/rekrutteringsstillingene blir en del av et team sammen med andre miljøterapeuter og miljøarbeidere på avdelingen, og er i samarbeid med de andre i teamet ansvarlig for å følge opp tiltak og planer.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon, vernepleierstudent/ sykepleierstudent, eller andre som har påbegynt helsefaglig utdanning
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Kjennskap til gjeldende lovverk, blant annet lov om helse- og omsorgstjenester, kapittel 9
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver  så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker bør ha ordinært førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Brukerorientert
 • Initiativrik og løsningsfokusert
 • Positiv, fleksibel og kreativ
 • Opptatt av å gi gode tjenester til beboerne
 • Du kan fungere godt i et team, men kan og arbeide selvstendig.
 • Du har god evne til etisk og faglig refleksjon
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, beboere og pårørende
 • Du har evne til å ta og gi veiledning

Vi tilbyr:

 • 27,94 % fast stilling, med for tiden arbeid hver 3. helg
 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldende avtaler
 • Utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø
 • Interessante faglige utfordringer og mulighet for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på HMS-arbeid
 • IA bedrift hvor ledere har tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud for å skape en god arbeidshverdag
 • Vernepleierstudenter og sykepleierstudenter kan inngå skriftlig avtale om stipendordning for 1 år der de binder seg til  arbeide 10 helger i året, samt minst 5 uker som ferievikar i forbindelse med ferieavvikling om sommeren, jf. retningslinjer