Helgestilling og ekstravakt

Stavanger Kommune

Vi søker engasjerte medarbeidere til å jobbe i bofellesskap for mennesker med psykisk helse, rus og atferds utfordringer. Du må kunne jobbe etter etablerte tiltaksplaner og samtidig klare å være fleksibel og tilpasse deg beboernes endrede behov og utfordring. Vi har rutiner og tiltaksplaner som veileder arbeidet vårt i møte med beboerne. Vi har gode rutiner og prosedyrer for å ivareta beboere og ansatte. 

Du må ha et bevisst forhold til hva miljøterapi er. Du kommer til å utøve målrettet miljøarbeid: gi støtte, trygghet og motivasjon til aktivitet og tilfriskning. Gjennom bevisst kommunikasjon og samhandling bidrar du til å styrke beboernes egenomsorg.

Arbeidsoppgaver:

I Lassaveien bofellesskap vil du bistå i daglige praktiske gjøremål med den enkelte beboer. Du vil gi oppfølging og støttende samtaler i deres hjem. Personalet bistår med blant annet medisiner, rengjøring og matlaging når det trengs, eller etter avtale. Du forholder deg til arbeidslister og tiltaksplaner som bidrar til struktur på avdelingen. 

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring eller utdanning/påbegynt utdanning fra arbeid innen helse/sosialfag. Annen relevant erfaring med å jobbe tett med mennesker kan kvalifisere. Har du et talent eller en hobby du kan ta med deg på jobb, kan dette være av stor verdi, og vektlegges ved ansettelse.  

Er du student innen helse og sosialfag, kan dette arbeidet gi deg nyttig erfaring og kompetanse innen psykisk helse og rusutfordringer.  

Bofellesskapet har egen bil, det er derfor ønskelig at du har førerkort kl B.
Stavanger kommune benytter norsk som arbeidsspråk, og du må beherske norsk skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere i søknaden at du har et språknivå tilsvarende C1. Dette gjelder ikke søkere som har et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

Du må ha gode kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter som gjør deg i stand til å samarbeide med beboere avhengig av situasjon og behov.
Du er tålmodig og robust, og bidrar til trygghet for beboere og kollegaer.
Du ønsker å jobbe tett med mennesker som tidvis har utfordringer med psykisk uhelse, rus og atferd.
Du jobber godt sammen med andre, men er også i stand til selvstendig arbeid når situasjonen krever dette. Du trives med utfordringer og ser løsninger i stedet for problemer. 

Verbale utageringer er påregnelig til tider. Respektfullt samarbeid, god kollegastøtte og gode tiltaksplaner gjør at du likevel kan trives og gjøre en forskjell når du er på jobb. 

Menn oppfordres til å søke stillingen

Vi tilbyr:

Fast helgestilling som kan utvides med ekstravakter. 

Mulighet for å jobbe som sommervikar i stor stilling.

Stillingskode:

658300 Pleiermedarbeider  302 900 kr
707603 Helsefagarbeider  350 800 kr
601405 Sykepleier student/Vernepleier student  1 år:  323 900  1 år avs.   346 000  2 år avs.  368 400  Siste sem.  385 500