• Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  DALEKVAM
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALEKVAM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654181
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune

Helgestilling natt ved Ressurssenter

Vaksdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse og omsorg har ledig helgestilling natt ved for tida Ressurssenteret på Vaksdal

Det er ledig 27,46% fast stilling for fagarbeidar i 2. etsje ved Ressurssenter for personar med demens. Arbeid på natt og kvar 3. helg.

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av pasientar med alt frå stell til hjelp til daglege gjeremål
 • Medisinhandsaming
 • Medisinsk oppfølging ut frå kompetansenivå

Krav til kompetanse:

 • Helsefagarbeidar
 • Ynskjeleg med erfaring frå arbeid med personar med demens
 • Ufaglærte og andre søkjarar med relevant erfaring/kompetanse kan også bli vurdert
 • Godkjent politiattest må leggast fram ved tilsetjing

Vi oppfordrar fast tilsette som ynskjer stillingsauke om å søkje

Personlege eigenskapar:

 • Ha god kommunikasjonsevne
 • Like arbeid knytt til personar med demens
 • Likar å arbeide i eit miljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Påliteleg og stabil, samt løysingsorientert og positiv
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientar og pårørande
 • Vere god på endring og omstilling, frå små omstillingar i arbeidskvardagen til større endringar på organisatorisk nivå
 • Vere god på samarbeid og samstundes kunne arbeide sjølvstendig
 • Vere trygg i deg sjølv og kunne takle uføreseielege hendingar

 Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Personlege eigenskapar

 • Likar å jobbe i eit miljø med varierte arbeidsoppgåver
 • Evnar å sjå heilskapen i tenesteflyt, samt finne dei gode løysingane
 • Evnar å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientar og pårørande

Personlege eigenskapar vert vektlagt.        

Lønsvilkår

 • Etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Lønstillegg for relevant vidareutdanning
 • Støtteordning for relevante utdanningar og studiar

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og føl vidare instruksjonar.
For å søkje må du opprette brukarnamn og passord. Har du søkt via EasyCruit før er brukarnamnet ofte e-posten du nytta. 
Treng du hjelp, kan du venda deg til Innbyggjarservice tlf: 56 59 44 00, eller HR-konsulent på tlf 95 52 75 04 eller e-post tiril.h.langhelle@vaksdal.kommune.no

 
 • Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  11.04.2021
 • Sted:
  DALEKVAM
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALEKVAM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3654181
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune