Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helgestilling Løkenåsen boliger

Løkenåsen boliger er en ny, samlokalisert bolig for mennesker med psykisk utviklingshemning og med store og sammensatte bistandsbehov. Boligen skal gi døgnkontinuerlige tjenester til i alt 12 beboere. Beboerne flytter inn i perioden oktober 2020- januar 2021. 

Vi har nå behov for deg som ønsker å bidra til gode og stabile tjenester til en gruppe mennesker med store bistandsbehov. Vi søker en hel gruppe helgeansatte som er engasjerte og villige til å bidra med alle de erfaringer dere har fra før, kanskje i lignende arbeid, og som er interessert i å øke kompetanse innenfor vår spesifikke måte å gi helse- og omsorgstjenester på. 

Helgestillingene som nå lyses ut vil bestå av arbeid annenhver helg i henholdsvis 31 % og 45 %. 

Boligen er en del av avdeling for bo- og miljøtjenester i Lillestrøm kommune og er lokalisert i Fetsund.  

Arbeidsoppgaver
- Bistå brukere i daglige gjøremål
- Dokumentere i fagsystem
- Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
- Gi bistand til ulike beboere på enheten
- Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
- Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner
- Helsefagarbeider/ assistent. Studenter oppfordres til å søke.  
- Erfaring med målgruppen
- God kjennskap til HOL kap.9
- Førerkort klasse B, manuelt gir
- Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
- Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Personlige egenskaper
- Er positiv og har brukeren i fokus.
- Takler stress, uforutsigbarhet og endring
- Er fleksibel og løsningsorientert  
- Har gode etiske holdninger
- Personlig egnethet blir sterkt vektlagt 
Vi tilbyr
- Faglige utfordringer
- Engasjerte og positive medarbeidere
- Spennende arbeidsmiljø i vekst 
- Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker  
- En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
- Lønn etter avtale
- God pensjons- og forsikringsordning
- Bedriftshelsetjeneste
- Aktivt bedriftsidrettslag