Helgestilling i hjemmesykepleien Eiganes og Tasta  

Stavanger Kommune

Hjemmesykepleien ved Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger flere dyktige og selvstendige medarbeidere på laget. Vi holder til i nye og flotte lokaler i Byfjordparken 15.
Hjemmesykepleien gir tjenester til hjemmeboende som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Hverdagsmestring er et viktig mål som avtales i samarbeid med bruker.  Vi jobber med mennesker med ulik alder, diagnoser og sosial bakgrunn, derfor er det viktig med god dialog medbruker og pårørende.
 Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov.
 Vi dokumenterer i elektronisk journalsystem, som heter Cosdoc.
Avdelingene er store med mange brukere, derfor bør du kunne jobbe strukturert og ryddig. Vi er på jakt etter deg som ønsker å arbeide med hjemmeboende brukere, bidra til godt samarbeidsklima med kollegaer og sikre brukerne kontinuitet og kvalitet i tjenestene slik at de kan bo best mulig hjemme.
I hjemmesykepleien er ingen dager like, dette krever at vi som tjenesteutøvere må være allsidige og fleksible.

Arbeidsoppgaver:

Utføre pleie og omsorg til hjemmeboende brukere i henhold til vedtak.
Dokumentasjon i elektronisk journalsystem, Cosdoc.
Bidra til et positivt arbeidsmiljø.
Håndtere legemidler etter gitt fullmakt
Arbeid i turnus d/a med arbeid hver 3. helg. (hver 2 helg om ønskelig)

Kvalifikasjoner:

Sykepleie/vernepleierstudenter
Studenter i andre fag eller personer med interesse for denne bruker gruppen kan også søke
Erfaring fra lignende arbeid er en fordel .
Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.
Sertifikat klasse B påkrevd
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

Selvstendig og arbeidsbevisst.
Godesamarbeidsevner og liker å jobbe i team.
Liker utfordringer og er løsningsorientert.
Arbeider praktisk og strukturert.
Liker å omgås ulike mennesker og er motivert til å yte god omsorg og pleie i hjemmet.

Vi tilbyr:

Helgestilling hver 3.helg, hver 2 helg kan bli aktuelt ved ønske.
Trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
Variert og spennende arbeid med høyt fokus på fag.
En arbeidsplass med fokus på fagutvikling og et trivelig og lærerikt arbeidsmiljø, samt dyktige kollegaer med forskjellige videreutdanninger.
Lønn pleiemedarbeider 658300: 301 500- 405 100.
Lønn Sykepleier/vernepleierstudent 601403: 323 900- 385 500 (øker etter fullført semester)
Bachelorstudent Helse og sosialfag/allmennlærer 601406: inntil avsluttet 1 år: 301 500. Etter avsluttet førsteåret: 329 500, etter avsluttet 2 året: 346 100.
Lønn assistenter/pleiemedarbeider 658300: 288 500- 391 200.
Vi kan tilby følgende bindingsavtale med årlig bonus for sykepleier/vernepleierstudenter:
Arbeid hver 2. helg og minimum 4 uker om sommeren- bonus på kroner 20 000
Arbeid hver 3. helg og minimum 4 uker om sommeren- bonus på kroner 15 000
Arbeid hver 2 helg og minimum 10 måneder- bonus på kroner 10 000
Arbeid hver 2 helg i minimum 6 måneder- bonus på kroner 6000
Ansettelse skjer fortløpende.