Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helgestilling høgskole/helsefagstudenter helse og sosialfag

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling.
Enhet for subakutt behandling er en lukket, subakuttpost som gir behandling til pasienter som trenger forsterkede rammer og struktur utover den tida akuttposten kan tilby. Vi har 8 plasser og behandler mennesker med forskjellige psykiske lidelser, men med hovedvekt av affektive lidelser. Vi tilbyr medisinsk behandling og individuelt tilrettelagt miljøterapi.

Vi er en engasjert, faglig oppdatert og sammensatt gjeng med godt humør og mye humor. Vi ønsker deg velkommen som vår nye kollega.

Enhet for subakutt behandling har  ledige stilling for:

Fast helgestilling hver 3. helg, 18,1%  vernepleierstudent/sykepleierstudent/sosionomstudent/helsefagarbeider

Kvalifikasjoner:

  • Vernepleierstudent/sykepleierstudent/sosionomstudent/Helsefagarbeider

Personlige egenskaper:

  • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
  • Interesse for faget
  • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr:

  • En spennende og variert arbeidshverdag
  • Engasjerte kollegaer
  • Lønn etter overenskomst
  • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.