Ledig stilling

Bergen kommune

Helgestilling eller tilkallingsvikar, Hjemmesykepleien i Bergenhus

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er i vår gruppe, Ytre Sandviken Omsorgsteam ledig helgestillinger. Per i dag er normen å jobbe hver 3. helg. Vi søker deg som er student innen helsefag, har en utdanning innen helse eller erfaring fra arbeid med eldre. Stillingene er ledig etter avtale. Det kan bli muligheter for ekstravakter i løpet av ukedagene og i ferier.  Vi søker deg som trives med å jobbe for og med mennesker, og som holder roen når dagene ikke alltid går som planlagt. Det er en fordel at du trives ute i frisk luft, året rundt, da vi både sykler og går mellom oppdragene våre i vakre omgivelser i Sandviken. 

 

Hjemmesykepleien har ansvar for ulike oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus gir tjenester til hjemmeboende pasienter i alle aldre med hovedvekt på eldre. Ytre Sandviken Omsorgsteam består av helsefagarbeidere,  studenter, assistenter og ansatte i helsestillinger med ulik bakgrunn.  Omsorgsteamet har også en avdelingsleder og en fagansvarlig som begge er sykepleiere. Våre ansatte i helgestillinger er en viktig del av grunnbemanningen som sikrer gode tjenester. 


Det vil bli organisert legemiddelkurs i regi av Bergen kommune, og det vil være obligatorisk å delta og bestå dette kurset.

Det er krav om tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende regelverk før ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • For våre assistenter er arbeidsoppgavene blant annet hjelp til personlig hygiene, bistå ved utlevering av medikamenter, bistå i ernæringsarbeid og ved måltider
 • Er du faglært vil du kunne få andre oppgaver enn som assistent
 • Vi benytter bil, el-sykkel/sykkel og gange mellom oppdragene
 • Ansatte har dokumentasjonsplikt, vi bruker mobil og PC som arbeidsverktøy
 • Dialog og relasjonsbygging er viktige fokusområder 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker kandidater med utdanning innen helse på ulike nivå. Studenter innen helsefag er velkommen til å søke
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Det er en fordel om søkere har sertifikat kl. B og trygg på egne kjøreferdigheter
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god språklig fremstillingsevne
 • Grunnleggende IT kunnskaper, Bergen kommune har innført mobil omsorg

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv, noe både kollegaer og pasienter merker seg
 • Du må være ansvarsbevisst og selvstendig, da du kan stå i situasjoner der du må ta avgjørelser
 • Du samarbeider godt, og bidrar naturlig slik at alle får en best mulig arbeidshverdag
 • Du trives i et aktivt og til tider travelt miljø, og liker varierte utfordringer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Opplæring og faglig veiledning blir gitt
 • Lønn etter tariff som assistent eller som fagarbeider ut fra autorisasjon, for studenter i helsefag er det egen lønnsramme
 • Positivt fagmiljø med gode kollegaer
 • En variert og meningsfull jobb
 • Turnus hver 3. helg (rammer for turnus 7.30 - 22.30) med muligheter til å jobbe utover dette i ferier og lignende