Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgestilling/Ekstravakt/sommervikar 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger i fine omgivelser på Hundvåg. I  bofellesskapet bor det 18 beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av avdelingene. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. Du vil bistå de som bor her i daglige praktiske og sosiale gjøremål.

 Vi søker deg som er fleksibel og har engasjement til å skape meningsfulle hverdager. Skriv i søknaden hvilken stilling du søker på. Søker du stilling som sommervikar, skriv hvilke uker du kan jobbe i sommer. Ansettelser skjer fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

Miljøarbeid, omsorg og pleie med fokus på den enkeltes ressurser og behov er viktige stikkord i arbeidet 

Bidra til at beboerne får et godt tjenestetilbud ut ifra rammer og gjeldene lovverk

Dokumentasjon i CosDoc

Kvalifikasjoner:

Det er en fordel at du er student innenfor relevant studieforløp som vernepleie, sykepleie, sosial- og pedagogiske fag, men er ikke et krav

Du må ha grunnleggende IKT kompetanse.

Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.   

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

Du er selvstendig, pålitelig og opptrer ansvarsfullt.

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og kan lett omstille deg.

Du tar initiativ og ser hva som må gjøres.

Du er tålmodig og har godt humør.

Du er ansvarsbevisst

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Varierte arbeidsdager og gode kollegaer

God opplæring og oppfølging fra kollegaer

Et inkluderende, trivelig og sosialt arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale

Årslønn etter ansiennitet i henhold til gjeldende tariff