Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helgestilling/ekstravakt

Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og Aktivitet Nord og Bo og Aktivitet Sør. 
Auglendsdalen Bofellesskap og Kvednaberget Bofellesskap er del av Bo og Aktivitet Sør, som omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug. Det er til sammen 16 avdelinger i virksomheten.

Auglendsdalen Bofellesskap ligger på Auglend, og gir et heldøgnstilbud til fire voksne beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemming, diabetes, epilepsi og annet. Som medarbeider hos oss får du være med å bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfulltilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

Kvednaberget Bofellesskap ligger på Forus. Det bor fire voksne beboere på Kvednaberget med ulike bistandsbehov. Det overordnet målet er å ivareta og tilrettelegge for god livskvalitet. Hos oss legger vi stor vekt på en aktiv hverdag og positive opplevelser for våre beboere.

Ledige stillinger
Auglendsdalen Bofellesskap har nå en ledige helge stillinger på 22% med langvakter hver 4. helg. I tillegg forventes at du kan ta ekstravakter ved behov og i ferie. Stillingen inne bærer også at du jobber på helligdager.

Kvednaberget Bofellesskap har to ledige helge stillinger på 21,65% med langvakter hver 4. helg og 1 nattevaktstilling på 28% hver 3. helg

Vi har behov for en medarbeider som har det lille ekstra å gi til våre beboere. Vi ønsker deg som ser muligheter i stedet for problemer, som liker å være aktiv og er flink til å motivere og inspirere til en aktiv hverdag.

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli kalt inn til intervju

Kvalifikasjoner:

 • Studenter innen helse og sosialfag, pedagogikk, psykologi og lignende oppfordres til å søke.
 • Helsefagarbeidere.
 • Andre med erfaring fra arbeid med brukergruppen, miljøarbeid og oppgaver som stell og pleie av beboerne kan søke.                             
 • Ønskelig med søkere som kan jobbe ekstra ved behov og i avvikling av ulike ferie, da spesielt i forbindelse med avvikling av sommerferie.     

 • Det er en fordel at du har førerkort klasse B.                                                                                                

 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Fremlegges ikke dette i søknaden vil den ikke bli vurdert. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, før oppstart.
 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsevner og god på å bygge relasjoner
 • Trygg på deg selv i rollen din, ansvarsfull og tålmodig
 • God rollemodell når det gjelder faglig og etisk refleksjon.
 • Høy arbeidsmoral og er genuint interessert i brukergruppen.
 • Pågangsmot og er lærevillig.
 • Du må være robust og ha evnen til å jobbe under stress
 • Strukturert, systematisk og løsningsorientert.
 • Fleksibel
 • Interesse for å øke egen faglig kompetanse, samt å jobbe for å øke kompetansen i personalgruppen  
 • Opptatt av brukers fokus, utvikling av brukers ressurser og brukers selvbestemmelse
 • Personlig egnethet vil bil vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer som liker å ha det gøy på jobb samtidig som vi skaper gode opplevelser for beboerne.
 • En spennende og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs og faglig veiledning.
 • God opplæring og oppfølging
 • Hjem-jobb-hjem-avtale
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Lønn etter tariff