Helgestilling bofellesskap psykiatri

Stavanger Kommune

Er du på jakt etter en givende og spennende deltidsjobb, så har du sjansen nå! 
Vi på Gullspennå bofellesskap har behov for flere ansatte som kan jobbe helg hos oss. På Gullspennå jobber vi med å finne de gode relasjonsarenaene og bistå beboerne med å bygge praktiske og sosiale ferdigheter som de trenger for å klare dagliglivet. Jobber du på Gullspennå så er du så heldig at du får muligheten til å bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne. 
Gullspennå gir et botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Bofellesskapet ligger inn under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse. Virksomheten består av 20 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag.
Vår visjon er: Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter.  
Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelige fellesskap gjennom våre verdier som er relasjon, trygghet og vekst.

Kvalifikasjoner:

Fortrinnsvis søker vi studenter/elever innen helse og sosialfag. Andre søkere kan også vurderes ut ifra en totalvurdering av erfaring og utdanning. 
Det er en fordel med erfaring fra jobb innen psykisk helse, men det er ikke et krav. 
Du må fremlegge gyldig politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn tre måneder.
Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dokumentasjon må legges ved søknaden. 
Vi disponerer bil og drar ofte ut på utflukter sammen med beboerne. Vi ser derfor gjerne at du har førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

Du er ansvarsfull og nøyaktig
Du er trygg på deg selv, slik at du tåler å stå i krevende situasjoner over tid. 
Du er god på kommunikasjon, har gode relasjonsferdigheter og trives med å jobbe med mennesker
Du liker å jobbe i team, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
Du er engasjert og en aktiv bidragsyter
Du er kreativ, endringsvillig og løsningsfokusert
Du er lærevillig og har interesse for brukergruppen

Vi tilbyr:

Vi tilbyr fast stilling hver fjerde eller annenhver helg. Stillingene er på mellom 10-30%. Vi kan også tilby ekstravakter og sommerjobb dersom ønskelig. 

På Gullspennå blir du en del av et trivelig og sosialt fellesskap. Vi støtter hverandre og er åpne og rause. Her kan du få bruke dine hobbyer, interesser og ferdigheter i samhandling med beboerne. 

Kommunen har tilbud om kurs og kompetanseheving. Vi ønsker at du utvikler deg både faglig og personlig.

Vi har gode forsikring og pensjonsordninger.

Hjem - jobb - hjem ordning.

Lønn etter ansiennitet og utdanning: 
Student helse og sosialfag stillingskode 601406, 1.år 301500kr  avsluttet 1.år 329500 kr, 2 år avsluttet 346100kr, siste semester 362900kr .
Sykepleier/vernepleierstudent, stillingskode 601403/601405: 1års student kr 323.900, 2.år kr 346.00, 3.år kr 368.400. Studenter i siste semester og før dokumentert bestått eksamen kr 385.500
Hjelpepleier,/omsorgsarbeider/helsefagarbeider stillingskodene: 707600/751706/707603, årslønn 350800 kr - 430000.
Pleiemedarbeider stillingskode 658300: årslønn 301500 kr - 405100kr.


Tiltredelse etter avtale.